Wednesday, August 20, 2014

സിബിലിനെ അറിയാം, വായ്‌പ എളുപ്പത്തിലാക്കാം


സാധാരണയായി ഒരു വായ്‌പ തരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബാങ്കിനെയോ ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തേയോ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് 'സിബിൽ' എ‌ന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി മിക്കവരും അറിയുന്നത് തന്നെ. സിബിൽ സ്‌കോറിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വായ്‌പ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം പോലും തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. എന്താണ് സിബിൽ ? എന്താണ് അത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം?. ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനി (CIC) കളാണ് വായ്‌പ നേടാൻ ഉരകല്ലാകുന്ന ഈ സ്‌കോർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ CIC ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഥവാ സിബിൽ.


സിബിൽ രാജ്യത്തെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും വായ്‌പാവിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ മാസ ഇടവേളകളിൽ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും ഇതുപയോഗിച്ച് ഒരോരുത്തർക്കും സിബിൽ സ്‌കോറും ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാക്കും. പുതുതായി വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്ന വേളയിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ സിബിൽ രേഖ വിശകലനം ചെയ്‌തിട്ടാണ് വായ്‌പ അനുവദിക്കാമോ അഥവാ നൽകിയാൽ തന്നെ എത്ര തുക വരെയാകാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാ അംഗ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത വായ്പകളുടെ വിവരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റയായി ക്രഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനിക്ക് നൽകും, ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്പുര അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക.
പുതുതായി വായ്പ/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാത് ബാങ്ക് അപേക്ഷകന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വാങ്ങും. പേര്, വിലാസം, പാൻ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പർ തുടങ്ങിയവ കെവൈസി ഡോക്കുമെന്റിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം എന്ന് ബാങ്ക് ഭാഷയിൽ പറയാം. ഈ വിവരങ്ങൾ അംഗബാങ്കുകൾ https://cibil.com ലേ‌ക്ക് നൽകും, ഉടനെ തന്നെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് വായ്‌പ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാകും. പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗമാണ് എല്ലാ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിനും ഉള്ളത്. മൂന്നക്ക സിബിൽ ട്രാൻസ്‌യൂണിയൻ സ്‌കോർ ആണ് ആദ്യത്തേത്, തുടർന്ന് വിശദമായ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടും.


എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം 
സാധാരണയായി 300 നും 900 മധ്യേയുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഒരോ വ്യക്തിയുടേയും വായ്പാ ആരോഗ്യ നമ്പർ എന്ന് പറയാം. 900 നോടടുത്ത സ്‌കോർ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് അനായാസമായി വായ്‌പ ലഭിക്കും എന്നാൽ 300 നോടടുത്ത സ്‌കോർ ഉള്ളയാൾക്ക് പണം നൽകുന്നത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്‌ക്ക് ഉള്ള ഇടപാടാണ് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരേ തസ്‌തികയിൽ ജോലി ചെയ്‌ത് ഒരേ ശമ്പളം പറ്റുന്ന രണ്ടാളുകൾ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ശാഖയെ തന്നെ അവരവരുടെ വായ്‌പ/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആവശ്യത്തിനായി ഒരു ദിവസം തന്നെ സമീപിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഒന്നാമന്റെ സിബിൽ സ്‌കോർ 340 എന്നാൽ രണ്ടാമന്റേത് 820. രണ്ടാമത്തെയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായ്‌പയുടെ അനന്തര നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാകും, കാരണം മെച്ചപ്പെട്ട സ്‌കോർ ഉള്ളത് തന്നെ. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ വായ്‌പ തന്നെ നിഷേധിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരശേഖരണം നടത്തിയ ശേഷം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഒരു തുക ആകും വായ്‌പ ആയി ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിബിൽ സ്‌കോർ മൂല്യം ഉയർന്നതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുവായി 750 മുതലുള്ള സ്‌കോർ മികച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ N.A or N.H എന്നാകും സ്‌കോർ കാണിക്കുക. മൂന്ന് കാരണങ്ങളായി ഇങ്ങനെയുള്ള ശൂന്യസ്‌കോർ വരാം. 1) നിങ്ങൾ ഇത് വരെ വായ്‌പ യോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ എടുത്തിട്ടില്ല. 2) വായ്‌പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വായ്‌പാ വിനിമയം ഒന്നും നടത്തേണ്ടതില്ലായിരുന്നു . 3) നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പണമടവ് ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത ആഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമാകും വായ്‌പാ വിവരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് കൂടാതെ ഒരു പക്ഷെ ശരിയായ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിലവിലുള്ള വായ്‌പ വിവരങ്ങൾ തന്നെ സിബിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ശരിയായി സമന്വയിക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന അപൂർവം കേസുകളും വരാം.
രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ വായ്‌പാ വിവര രേഖ / ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതാത് വ്യക്തികൾ എടുത്ത വായ്‌പകളുടെ ലഘുചരിത്രമാണ്. ഏത് തരം വായ്‌പ, എത്രയായിരുന്നു ആദ്യം അനുവദിച്ച തുക, ഇപ്പ്പോഴത്തെ നീക്കിയിരുപ്പ് ബാധ്യത എത്ര രൂപയാണ്, ഇത് വരെ അടച്ചതിൽ കാലതാമസ പിഴവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, വായ്പ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ടോ, തീർപ്പാക്കലിലൂടെ (സെറ്റിൽഡ്) അട‌ച്ച വായ്പകൾ അങ്ങനെ നാളിതുവരെ എടുത്ത വായ്‌പകളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സേവിങ്ങ്സ് ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകില്ല. അത് വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യതയായി തുടരും.
എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ
1.വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ : വ്യക്തിയുടെ പേര്, ജനന തീയതി, വിലാസം, പാൻ / പാസ്‌പോർട്ട് / വോട്ടേഴ്‌സ് ഐഡി കാർഡ് നമ്പരുകൾ, പിൻ കോഡ്, ടെലഫോൺ, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവ. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. വിലാസത്തിൽ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്‌ത / താമസിച്ച വിലാസം എല്ലാം വന്നേക്കാം.

2. വായ്‌പാ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ : ഏതൊക്കെ തരം വായ്‌പകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക എത്ര, ഇ‌പ്പോൾ എ‌ത്ര തുക അടയ്‌ക്കാൻ ഉണ്ട്. തവണ വീഴ്‌ച ഉണ്ടോ ? അങ്ങനെ ഇതിനോടകം കിട്ടിയ വായ്‌പയുടെ സമ്പൂർണ വിവരം
3. എ‌ത്ര തവണ വായ്‌പ അന്വേഷിച്ചു: നിങ്ങൾ ഒരോ തവണ വായ്‌പക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വായ്‌പ ആവശ്യപ്പെട്ട് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോഴും അവർ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കും. ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സിബിൽ രേഖ എടുത്തു എന്നത് വായ്‌പാതീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിർണായകമായേക്കാം. കുറെ അന്വേഷിക്കൽ പലയിടത്തായി നടത്തി എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വായ്‌പാ ആർത്തി (credit hungry) ഉ‌ള്ള ആളെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നത് വഴി ഈ എണ്ണപ്പെരുക്കം കുറയ്‌ക്കാം. സമീപ കാലത്ത് കുറെ അന്വേഷണം നടന്നു എന്നത് അത്രയധികം ബാങ്കുകൾ വായ്‌പ നിഷേധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപൂർവം ഒഴിവാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിലും വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കാമല്ലോ, അ‌പ്പോൾ പുതിയ വായ്‌പ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ മാനേജർ കൂടുതൽ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും അന്വേഷണം നടത്താൻ സ്വതവേ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും
സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത ശേഷം ബാങ്ക് എന്തൊക്കെ നോക്കും?
1. വായ്‌പാ-ബാധ്യത അനുപാതം (debt-burdon ratio) : എത്രമാത്രം തുക വായ്‌പയായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നൽകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഈ അനുപാതത്തിന് നിർണായക സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം 50,000 രൂപ എന്ന് കരുതി തുടങ്ങാം, ഒ‌പ്പം തന്നെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തപ്പോഴും അതിനു മുന്നെ മാനേജരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുമായ നിലവിലെ കാർ വായ്‌പക്ക് മാസ അടവ് 5,000 രൂപയും നിലവിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സമീപിച്ച ബാങ്ക് അപേക്ഷകരുടെ മാസവരുമാനത്തിന്റെ 40% വീട്ട് ചിലവിന് ആ വ്യക്തിമാറ്റി വയ്‌ക്കണമെന്ന് നിഷ്‌കർഷിക്കാറുള്ള പതിവും ഉണ്ട്. അതായത് മാസം 25,000 രൂപ (കാർ തവണതുക 5,000+ജീവിതചിലവ് 20,000) മാറ്റി വയ്‌ക്കണം. മാസ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ 25,000 കുറച്ചുള്ള തുകയുടെ ഇഎംഐ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാകും. എ‌ന്ന് വച്ചാൽ പുതിയ വായ്‌പയുടെ മാസത്തവണ പരമാവധി 25,000 വരുന്ന വായ്‌പ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ സിബിൽ വഴി തടസം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പുതിയ വായ്‌പ 25,000 രൂപ ആയി അനുവദിക്കുക ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായ്പാ-ബാധ്യത അനുപാതം: 30,000/50,000 = 60%. ബാക്കിയുള്ള 40% നിങ്ങളുടെ നിത്യദാന ചിലവിന് മാറ്റി വയ്‌ക്കാൻ ബാങ്ക് നിഷ്‌കർഷിച്ച 40% കൃത്യം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇനി പുതിയ വായ്‌പയ്‌ക്ക് സ്ഥലം ഇല്ല. ഭാവിയിൽ വരുമാനം മെച്ചമാകുന്ന മുറയ്‌ക്ക് വായ്‌പാ ലഭ്യത കൂടാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നത് മറക്കേണ്ട.
2. പഴയ വായ്‌പാ ചരിത്രം : നേര‌ത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വായ്‌പാ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിൽ ഭവന, വാഹന, മോർട്ട്‌ഗേജ് പോലുള്ള secured loan ഉം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, പേഴ്‌സണൽ ലോൺ വരെയുള്ള unsecured loan എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും. എന്നാണ് വായ്പ അനുവദിച്ചത് അന്നുമുതലുള്ള തവണയടവ് ക്രമപ്രകാരം ആണോ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തെ വീഴ്ച ഒരോ പ്രാവശ്യവും വരുത്തി എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാം. ലഭ്യമായ വായ്‌പയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക എത്ര, മുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക എത്ര. പഴയ വായ്‌പ എഴുതി തള്ളിയതാണോ അതോ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പോലെയുള്ള നടപടികളിലൂടെ ഒഴിവാക്കിയതാണോ എന്നും അറിയാം. എഴുതിത്തള്ളിയ വായ്‌പ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ വായ്‌പ അനുവദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയ്‌ക്ക് ചെറുതായെങ്കിലും മങ്ങലേൽപ്പിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പതിവായി മുടക്കം വരുത്തുന്ന വായ്‌പാ ചരിത്രം ഉണ്ടങ്കിൽ അത് അത്ര നന്നാകില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ


സിബിൽ എന്തിനൊക്കെ ?

  • വായ്‌പ അനുവദിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി ക്രമത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കും
  • എ‌ത്ര മാത്രം തുക അനുവദിക്കാം എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാനും നിലവിലുള്ള കാർഡിന്റെ തുക പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
  • ബാങ്ക് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായ്‌പാ സാധ്യത നോക്കി മറ്റൊരു വായ്‌പയെ പറ്റി സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കാം
    ഇ‌പ്പോൾ ടെലകോം സേവനദാതാക്കൾ വരെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നും കേൾക്കുന്നു, പോസ്റ്റ് പെയ്‌ഡ് കണക്ഷനാണിത്. ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ സിബിൽ ആശ്രയിച്ച് ആകും ടെലകോം കമ്പനികൾ തീരുമാനിക്കുക.

സിബിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ


ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അടച്ചു തീർത്ത വായ്‌പയുടെ വിവരം തെറ്റായി സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം. അ‌പ്പോൾ ആ കാരണം മുഖേന ഒരു പക്ഷെ പുതിയ വായ്‌പാ സാധ്യതയ്‌ക്ക് മ‌ങ്ങലേക്കാം. ഇങ്ങനെ തെറ്റായി വിവരം എത്തപ്പെടാൻ മുഖ്യമായും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. സമീപ ആഴ്ചയിലാണ് വായ്‌പയുടെ ഗഡു അടച്ചതെങ്കിൽ അത് സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നിശ്ചിത ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം മാത്രമാകും, സാധാരണയായി 45 ദിവസത്തെ സമയം എടുക്കാറുണ്ട്. തെറ്റായ വിവരമെത്താൻ സാങ്കേതികമായി ബാങ്ക് ഡാറ്റാബേസും സിബിൽ സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടും കാരണമായേക്കാം. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സിബിലിനെ സമീപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതാത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മാനേജരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം ഇപ്പോൾ വായ്‌പ പരിഗണിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങി നൽകാം. മുൻപ് വായ്‌പ എടുക്കുന്ന വേളയിൽ അറിയാതെ നൽകിയ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരം ബാങ്കിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവിച്ച പിഴവോ തെറ്റായ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത വിരളമല്ല. ഇതിനുള്ള സിബിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.cibil.com/faq/loan-rejections-disputesവായ്പ എടുത്തില്ലെങ്കിലും റിസ്‌ക് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല !
ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വായ്‌പ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകില്ല, എന്നാൽ സുഹൃത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെയോ വായ്‌പ ക്ക് ജാമ്യക്കാരൻ ആയി നിന്നിട്ടുണ്ടാകും (ഗ്യാരന്റർ) . സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഗ്യാരന്റർ ആയി നിന്ന വായ്‌പാ ഇടപാടുകളുടെ ചരിത്രവും ഉണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ വായ്‌പ എടുത്ത ആൾ വരുത്തിയ തവണത്തുക മുടക്കം സ്വന്തം വായ്‌പാ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന വേളയിൽ വിലങ്ങ് തടിയാകും. ഗ്യാരന്റർ ആയി നിൽക്കുന്ന ആളിന് ആ വായ്‌പയുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടന്നത് മറക്കരുത്. അഥവ ഗ്യാരണ്ടി നിന്നാൽ തന്നെ വല്ലപ്പോഴും തിരിച്ചടവ് ശരിയായി നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൗഹാർദ്ദ ചർച്ചയ്‌ക്കിടയിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കേണ്ട. അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു പരോക്ഷ വായ്‌പാ പ്ര‌ശ്‌നം മൂലം വായ്‌പ അനുവദിക്കാൻ ബാങ്ക് തടസം പറഞ്ഞാൽ, വായ്‌പ എടുത്ത സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തോ ആ വായ്‌പ യഥാവിധി (റഗുലർ) ആക്കിയ ശേഷം ഒരു ക്രഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സിബിലിൽ ശരിയായി പ്രതിഫലിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇടവേള കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

(ഈ ലേഖനം ഗോകുലം ശ്രീ മാസിക - ആഗസ്റ്റ് 2014 ലക്കം - പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ) 

അകമ്പടി വിവരങ്ങൾ


ഓരോ വായ്പക്കും ഒപ്പം DPD (Days Past Due)


DPD സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വായ്‌പയുടെ തവണ അടച്ചതിന്റെ ദിവസ താമസം ആണ്. മൂന്ന് അക്കമോ/അക്ഷരമോ ഒരോ മാസത്തിനും ഒപ്പമുണ്ടാകും ഇത് "000" അല്ലെങ്കിൽ "STD" ആകുന്നത് നല്ല തിരിച്ചടവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മ‌റ്റ് ഡിപിഡി കോഡുകൾ താഴെ പറയുന്നത് പോലെ

• Standard (STD): തൊണ്ണൂറു ദിവസത്തിനകം നടത്തിയ തിരിച്ചടവ്

• Special Mention Account (SMA): സബ് സ്റ്റാൻഡേഡിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധ വയ്‌ക്കേണ്ടത്

• Sub-Standard (SUB): 90 ദിവസത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ തിരിച്ചടവ്

• Doubtful (DBT): 12 മാസമായി സബ്‌സ്റ്റാൻഡേഡായി തുടരുന്നവ

• Loss (LSS): നഷ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഇത് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിൽ


“XXX” എന്നാണ് മാസത്തിനു താഴെ ഡിപിഡി ആയി കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ വിവരം ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സിബിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ശരിയായി എത്തിയിട്ടില്ല. ഡിപിഡി കള്ളിയിലെ അക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദിവസത്തെയാണ്. "055" ആണ് എങ്കിൽ തവണ തിരിച്ചടവ് 55 ദിവസത്തെ താമസം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. "000" എന്നാൽ താമസമേയില്ലാതെ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ച നല്ല വായ്‌പാ ചരിത്രം.

No comments: