Friday, December 05, 2014

എടിഎം ഇടപാടിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചത് ഇതിന് കൂടിയാണ്

ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ എടിഎം ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബാങ്കുകളെ അനുവദിച്ചത്?

ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 14 ന് റിസർവ് ബാങ്ക് സർക്കുലറിൽ ഉയരുന്ന എടിഎം പരിപാലന ചിലവിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു എടിഎം ഇടപാട് നടക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രൂ.20 ബാങ്കിന് ചിലവ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതേ സമയം ശാഖയിലെ ഇടപാട് ഒന്നിന് രൂ.40 ന് മേലെ ചിലവും ഉണ്ടാകും. ഇത് ചെറുതായി എങ്കിലും ഒന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ധനകാര്യ ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഇടപാടുകാർക്കും മറ്റൊരു തരത്തിൽ നല്ലത് തന്നെ. കാരണം പരിമിതിയില്ലാത്ത എടിഎം ഉപയോഗം ക്യു ന്റെ നീളം കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ. സേവനം അത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു പരിധി എല്ലാ stake holders നും നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് ഇടപാടുകാരുമായി പങ്ക് വയ്‌ക്കുന്നതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ അല്ല ഇവിടെ വിഷയം. അത് എത്ര എണ്ണം വേണം അതിനെത്ര രൂപ ഈടാക്കണം എന്നതൊക്കെ അതാത് ബാങ്കുകളുടെയും നിയന്ത്രണാധികാരികളുടെയും വിഷയം. ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ അത് നടപ്പാക്കട്ടെ.

എന്നാൽ ഇതല്ല യഥാർത്ഥ കാരണം മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പണവിനിമയം അതായത് കാർഡ് വഴിയുള്ള ഇടപാട് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായ തോതിൽ ഉയരുന്നില്ല. കടകളിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ തൊട്ടടുത്ത എടിഎം ൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് കടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് സർവത്ര. എന്നാൽ കടയിലെ കാർഡ് ഉരസൽ (PoS Terminal/Swipe Card Reader) വഴി അനായാസം സാധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത് കാര്യമായി ഉയർത്തേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെയും ആർ ബി ഐ യുടേയും ആവശ്യമാണ്.

ഇങ്ങനെ കാർഡ് - കട പണി വിനിമയം വഴി എന്താണ് നേട്ടം?
പണവിനിമയം ഇലക്‌ട്രോണിക് വഴികളിലൂടെ ആയാൽ, കള്ളപ്പണം കാര്യമായ തോതിൽ കുറയ്‌ക്കാനാകും. നികുതിവരവ് വർധിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നാം വാങ്ങുന്ന ഉത്പന്നത്തിന് എല്ലാ തലത്തിലും കൃത്യമായി നികുതി സർക്കാർ ഖജനാവുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ കടുകട്ടി ഏർപ്പാട് ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇപ്പറയുന്നതിന്റെ സാധുത അറിയണമെങ്കിൽ സ്വർണം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നാമെല്ലാം കാർഡ് വഴി മാത്രമേ പണം നൽകൂ എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കൂ അപ്പോൾ അറിയാം കാര്യത്തിന്റെ കിടപ്പ്‌വശം. അധിക ചാർജ് / നികുതി വരും എന്ന് മറുപടി ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് എത്തും. അപ്പോൾ പണം കൈകൊണ്ട് രൊക്കം കൊടുത്താലോ?

ശരിയാണ് കാർഡ് വഴി എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ നേരിയ വിനിമയനിരക്ക് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് മിക്ക അവസരങ്ങളിലും കടയുടമ തന്നെയാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. ഇ-കൊമേഴ്സ് പോർട്ടലുകളിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇടത്തരം സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ വരെ ഈ നേരിയ സേവന നിരക്ക് കടയുടമ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. പരമാവധി ചില്ലറ വില എന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർത്തുള്ളതാണ്. ഈ പിഓഎസ് ടെർമിനൽ വഴിയുള്ള വിനിമയത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള രീതി Rupay കാർഡ് വ്യാപകമാകുന്നതോടെ നിർണായകമായി മാറും. വിസാ/മാസ്റ്റർകാർഡുകളുടെ ഇന്ത്യൻ മറുപടി ആണല്ലോ റുപ്പെ കാർഡ്.

ഇപ്പോഴുള്ള എടിഎം ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുഖ്യകാരണം നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഉപയോഗരീതി അല്ലെങ്കിൽ ശീലം -Behavioural Shift- മാറ്റിയെടുക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. കടകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാർഡ് നൽകുക. അത് വഴി മറ്റൊരു നേട്ടവും ഉണ്ട്, ഉപയോക്താവ് ഒരു പക്ഷെ കടയിലെ ബിൽ തുക/തീയതി എന്നിവ മറന്ന് പോയാൽ പോലും വിശദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴി അറിയാവുന്നതേയുള്ളൂ.

ലഭ്യമായ പുതിയ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എടിഎം ന്റെ ആറര ഇരട്ടി PoS Terminal (കടകളിലെ കാർഡ് ഉരസൽ ഉപകരണം) ഉണ്ട്. എന്നാൽ എടിഎം ഇടപാടുകളുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് പോലും കടകളിലെ കാർഡ് ഇടപാട് വഴി നടക്കുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതി പതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. എടിഎം ഇടപാടിന്റെ എണ്ണത്തിനാണ് നിയന്ത്രണം എന്നാൽ കടകളിലെ ഉപകരണത്തിൽ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം നൽകുന്നതിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല, യഥേഷ്ടം ഇടപാട് നടത്താവുന്നതാണ്.

മറ്റൊരു നേട്ടം പൗരന്മാരുടെ പക്കൽ കറൻസി നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നതിലും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്‌ക്ക് നേട്ടം അത് ബാങ്ക്-ടു-ബാങ്ക് ഇടപാട് ആക്കുന്നതാണ്. കടകളിൽ കാർഡ് നൽകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് പണം ഇലക്‌ട്രോണിക് ആക്കി മാറ്റുക മാത്രമാണ്. അതായത് പണം എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔദ്യോഗിക ശൃംഖലയിൽ ആയിരിക്കും. ഉപയോക്താവും കടക്കാരനും അത് സ്വന്തം പക്കൽ വയ്‌ക്കുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. അതിൽ സുരക്ഷയും ഉണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ കൃത്യമായ ചിത്രം, മെച്ചപ്പെട്ട നികുതിവരവ് ഒക്കെ ലഭിക്കും. സ്വന്തം കീശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കറൻസി ഇരുന്നാൽ അത് പണവ്യവസ്ഥയിൽ ചലിക്കുന്നില്ല. പണം ഔദ്യോഗിക ശ്രംഖലയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി വിനിമയം ചെയ്യാൻ ഉപാധികൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് കാലത്ത് ഉണ്ട്. അത് ഇ-ബാങ്കിംഗ് ആയാലും കടകളിൽ കാർഡ് വഴി പണം നൽകുന്ന ഏർപ്പാട് ആയാലും മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ എ‌ടിഎം സാർവത്രികമായത് പോലെ കാർഡ് ഇടപാടും സജീവമാകും.

ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ചധികം വായനക്കാർ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഒന്നറിയുക ഇന്ത്യയിൽ എടിഎം വന്നപ്പോൾ, ഇ-കൊമേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ഇതെവിടെ വരെ പോകാൻ എന്ന് ശങ്കിച്ചവർ പുരികം വളച്ചവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്തായി എന്നത് ചരിത്രം.

സമീപ ഭാവികാലത്ത് തന്നെ കടകളിലെ ഇലക്‌ട്രോണിക് പണം പതിയെ കാർഡ് ഉപയോഗം വഴി വ്യാപകമാകും. മാസ എടിഎം ഉപയോഗം എണ്ണം 5‌+3 ആക്കി നിർത്താൻ എങ്കിലും കാർഡ് കടകളിൽ കൊടുത്ത് തുടങ്ങും, അത് അനായാസ പരിപാടി ആണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതോടെ ഇപ്പോഴുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തോളം under utilised PoS Terminal ഉഷാറാകുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അവസാനത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 1.66 ലക്ഷം എടിഎം ഉള്ളപ്പോൾ കടകളിൽ 10.81 ലക്ഷം മെഷീനുകൾ ഉണ്ട്, ATM ൽ നടക്കുന്ന തോതിൽ തന്നെ വിനിമയം കടകളിലെ മെഷീനിൽ നടന്നാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മാറും.

കാർഡ് വഴി പണമിടപാട് നടത്തുന്നത് ശരിയായ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നികുതി കൊടുക്കുന്ന നികുതി സർക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ കൂടിയാണന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരു പക്ഷെ ഏതാനും വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇക്കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിരി വന്നേക്കാം, കാരണം ഇപ്പോൾ ആരും ബാങ്ക് ശാഖയിലേക്ക് പോയി ക്യൂ നിൽക്കാറില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എടിഎം ഉണ്ട്. ഈ ശൈലീമാറ്റം -Behavioural Shift- സംഭവിച്ചത് പോലെ, എടിഎം ൽ നിന്ന് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിക്കോളും, അതിനുള്ള നിലമൊരുക്കൽ ആണ് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗ നിയന്ത്രണം. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പിണക്കം പിന്നെ ഇണക്കം അതും കഴിഞ്ഞ് വണക്കം എന്നത് എല്ലാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പതിവുള്ളതാണല്ലോ.

നിലവിലുള്ള 5:3 എന്ന എടിഎം നിയന്ത്രണം, 5(നേരത്തെ unlimited)+3(നേരത്തെ അഞ്ച്) എന്നത് 10:3 എന്നതിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതായത് സ്വന്തം ബാങ്ക് എടിഎം 10 തവണ അന്യബാങ്ക് എടിഎം 3 തവണ എന്ന രീതി വന്നാൽ തത്കാലം പരാതിക്ക് ഇട കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഈ എണ്ണം ബാങ്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. ചില ബാങ്കുകൾ എടിഎം നിയന്ത്രണം വേണ്ട എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്തു തന്നെയായാലും കടകളിലെ കാർഡ് ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ വ്യാപാരികളുടെ പക്കലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർഡ് ഉപകരണം എത്തിക്കണം. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വരെ ഈ കാർഡ് ഉപയോഗം വ്യാപകമാട്ടെ.

ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം പരമാവധി പണകൈകാര്യം കാർഡ്/മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്/നെറ്റ് വഴി ആയാൽ പിന്നെ അത്ര കുറച്ച് കറൻസി നോട്ടും അച്ചടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പലവിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കാര്യമായ തോതിൽ തന്നെ പണം ഓൺലൈനിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളും ആ വഴിക്ക് തന്നെ, അത് ഒന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണം ആയി കൂടി കാണാം ഇപ്പോഴുള്ള എ‌ടിഎം ഇടപാട് പരിമിതപ്പെടുത്തൽ.

വിരാമതിലകം: ആദ്യം നെല്ലിയ്‌ക്ക കയ്‌ക്കും, പിന്നെ മധുരിക്കും

വിവരത്തിന് കടപ്പാട് : റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ലോകബാങ്ക്, ദി മിന്റ് ദിനപത്രം

(ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കരട് രൂപം ആദ്യം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആയി ഇട്ടിരുന്നതാണ്, ഒന്ന് എന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത് ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിന്റെ രീതിയിൽ ആക്കിയത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു) 

Wednesday, November 19, 2014

ഓൺലൈൻ പീടികകളെ ഭയക്കുന്നതാരൊക്കെ?



വ്യാപാരം വിശ്വവ്യാപന വലയിലാകുമ്പോൾ

ഇന്റർനെറ്റ് കടന്ന് വന്നതിന്റെ മാറ്റം നാം ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും കാണുന്നുചിലതിൽ വിപ്ലവകരമെന്ന് പറയാവുന്ന മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു മറ്റ് ചിലവയെ പൂർണമായി തുടച്ച് മാറ്റി പുതിയ വിനിമയ അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രീതികൾ ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നുജനാധിപത്യം ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും സുതാര്യമായി സമീപിക്കാനുംസേച്ഛാധിപത്യം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ വായുവിന്റെ കടന്നുവരവിനുമൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് കാരണഭൂതമാകുന്നു എന്നതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്താനാകുംഒരു മേഖലയ്‌ക്കും ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാകില്ല എന്ന സ്ഥിതിയാണന്നതാണ് സത്യംഎന്തിനധികം പറയുന്നു ഇന്റർനെറ്റിനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഫേസ്ബുക്ക്/ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പരമാവധി പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പൊതുവേ സംഘടിതമായവിവിധ അടരുകളിൽ വിരാജിക്കുന്ന ചില്ലറവില്പന ശാലകളിലേക്ക് വെല്ലുവിളിയുമായി ഓൺലൈൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ എത്തുന്നത്.ആദ്യമൊക്കെ ഇതിനെ പ്രബലമായ വ്യാപാര സമൂഹവും അവരുടെ സംഘടനകളും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലന്നതാണ് സത്യംഇവർ എവിടെ വരെ പോകാൻ മെട്രോകളിൽ പരമാവധി പോയാൽ നഗരത്തിലെ സൈബർ യുവത്വത്തിൽ വരെയാകും ഇ-കടകളുടെ വ്യാപനംഅതും പുസ്‌തകംമ്യൂസിക്പിന്നെ പരമാവധി പോയാൽ ചില്ലറ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കണം പരമ്പരാഗത വിപണിയാശാമാരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽപക്ഷെ ഈയടുത്ത മാസങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പരമ്പരാഗത വിപണിയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്പന നടന്നിരുന്ന ഉത്സവ കാലത്ത് പഴയപോലെ ഉപഭോക്താക്കൾ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നില്ലഅവസാനം വ്യാപാര സംഘടനകൾ സർക്കാരിലേക്കും മറ്റ് നിയന്ത്രണാധികാരികളിലേക്കും പരാതിയുമായി സമീപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.

പിണക്കം എവിടെ നിന്ന്
ചില്ലറ വില്പന മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ കാലങ്ങളായി ശക്തമാണ്രാജ്യമെമ്പാടും ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തോളം ഇടത്തരം വില്പനശാലകൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്ഉത്പന്നത്തിന്റെ പുറം കൂടിലെ എംആർപി ആണ് പിണക്കത്തിന്റെ മൂലകാരണംപരമാവധി ചില്ലറ വില എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥംനേരത്തെ നികുതികൾ പുറമെ എന്നെഴുതിയിരുന്നത് പലതർക്കത്തിനും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വഴിവെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് എം ആർ പി യിൽ ആക്കിയതിനാൽ ഏതാണ്ട് പരിഹൃതമായിഅവിടെ തീരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾനികുതി പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാണിജ്യനികുതി വകുപ്പുമായുള്ള തർക്കവും ഉരസലും ഒക്കെ പലവട്ടം വാർത്തയിലും വർത്താമാനത്തിലും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്പരമാവധി ചില്ലറ വിലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ കടകളുമായുള്ള പിണക്ക വിഷയംഅങ്ങനെ കുറച്ച് കൊടുക്കൽ എവിടെ വരെയാകാം എന്നതിലാണ് മുഖ്യ തർക്കംപക്ഷെ പരമാവധി വിലയ്‌ക്ക് മേലേ ആയാൽ മാത്രമേ തർക്കത്തിലും നിയമലംഘനത്തിലും എത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് എതിർവാദമാണ് യുക്തിഭദ്രംഎ‌ന്ന് വച്ചാൽ എംആർപി ക്ക് താഴെ വിൽക്കുന്നത് കേസെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ആകുന്നില്ല.

ഈ വിലകുറച്ച് വിൽക്കൽ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ചരിത്ര വസ്‌തുതഎൺപതുകളുടെ അവസാനം തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ കേരളത്തിലടക്കം ചെറുതും വലുതുമായ പട്ടണങ്ങളിൽ വന്നുപിന്നീട് ബിഗ്‌ ബസാർറിലയൻസ് ഫ്രഷ് പോലെയുള്ള വൻകിട റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകളുംഒരുമിച്ച് തന്നെ സംഭരിക്കുന്നതിനാലും വലിയ വിപുലമായ തോതിൽ കച്ചവടാനുബന്ധ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനാലും ഇവർക്ക് എം ആർ പി യെക്കാൾ വില കുറച്ച് കൊടുക്കാനായിഒ‌പ്പം തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് എന്നത് ഒരു അനുഭവം എന്ന മട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചുസാധാരണ പല‌വ്യഞ്ജനക്കടയിലേക്ക് വീട്ടിലെ കുട്ടികളെയോ വേലക്കാരെയോ ഒക്കെ വിട്ടിരുന്നവർ ഈ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകൾ നാട്ടിലെത്തിയതോടെ ഷോപ്പിംഗ് എന്നത് പരസ്പരം കാണുന്ന ഒരു ഒത്തുചേരൽ ഇടമായി കണ്ടുമോടിയോടെ തന്നെ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന നിലയും എത്തിആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനു സമാന്തരമായി തന്നെ കേരളത്തിൽ ത്രിവേണിസപ്ലെകോ ബസാർനീതികൺസ്യൂമർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ഒക്കെ നിലവിൽ വന്നുസ്വഭാവികമായി ഇവരും എം ആർ പി യിൽ നിന്ന് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചുഇതൊക്കെ സംഘടിത വ്യാപാര സംഘടനകൾ ഏതാനും ചില ബ്രാൻഡുകളെ വിലക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തി.സർക്കാർ സഹായം കിട്ടുന്ന വില്പനശാലകൾക്ക് വിലകുറയ്‌ക്കാൻ സംഭരണക്കരുത്തു മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി വിപണിയിൽ ഇടപെടാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ധാർമികമായ ബാദ്ധ്യതയും നിറവേറ്റുന്നുചുരുക്കത്തിൽ പരാമാവധി ചില്ലറ വില്പന വിലയിൽ തൊട്ടുള്ള കളി പിണക്കത്തിലാകും വ്യാപാരികളെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത്,അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൽ യുക്തി ഉണ്ട്എന്നാൽ മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾ‌ഡർമാരായ ഉപയോക്താക്കൾനികുതിപിരിക്കുന്ന സർക്കാർഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിർമാതാക്കൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ വിലക്കുറയ്‌ക്കൽ തന്ത്രത്തിൽ യാതൊരു പരാതികളും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സന്തോഷവും ഉണ്ട്ഒരു സമയത്ത് നാട്ടിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ വൻകിട ചില്ലറ വില്പന ശൃംഖലകളോട് പിണങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതേ ബിഗ് ബസാറുകൾ പരിഭവപ്പെടുന്നത് ഓൺലൈൻ ബസാറുകളുടെ വിലയിടവ് തന്ത്രങ്ങളോടാണെന്നത് വർത്തമാന കാല അനുഭവം.

-കൊമേഴ്‌സിലേക്ക്
തപാൽ വഴി (VPP മാർഗംഉത്പന്നം പരിമിതമായെങ്കിലും വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് പൂർവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൗകര്യമായിരുന്നല്ലോഇരുവശത്തേക്കും ലളിതമായി സംവേദനം നടത്താവുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വരവോടെ ഈ വിപിപി ഇന്ന് കാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി (CoDയിലേക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വഴിമാറുക അല്ലേ.ഇന്റർനെറ്റാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ വിപുലമായ തരത്തിൽ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടുഇന്ററാക്‌ടീവ് ആയ സമ്പർക്ക മുഖങ്ങൾ വിവരവിനിമയ സ്‌ക്രീനിനെ കാര്യമായി മാറ്റി മറിച്ചുഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദമായ തരത്തിൽ വെബ്‌ പീടികകൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നുഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ-വ്യാപാരശാലയായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ 70 ലധികം വിഭാഗങ്ങളിലായികോടി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട്ഒരു മാസം 50 ലക്ഷം എണ്ണം വില്പന നടക്കുന്നു. 14,000 പേരാണ് പല തട്ടുകളിലായി പണിയെടുത്ത് ഉത്പന്നങ്ങളെ രാജ്യത്തുടനീളം എത്തിക്കുന്നത്.

സാധാരണ നഗര പ്രദേശത്തെ കടകളിൽ പലതിൽ കയറിയിറങ്ങിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്പന്നം കിട്ടണമെന്നില്ലഅഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ പറ്റി ശരിയായ ഉത്പന്ന വിവരണം ലഭിച്ച് കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോഎന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ ഉത്പന്ന റിവ്യൂ തന്നെയാണ്ഒരു പക്ഷെ ഉപയോക്താവ് മറ്റൊരു ബ്രൗസർ ജാലകം തുറന്നിട്ടാകും റിവ്യൂ ബ്ലോഗുകൾ പരതുന്നത്ഉപയോക്താവാണ് വിപണിയിലെ രാജാവ് എന്ന പഴമൊഴി ശരിവയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് മത്സരിച്ച് വരുന്ന ആം ആദ്മി യൂസർ റിവ്യൂകൾമിക്ക സൈറ്റുകളും ഉത്പന്ന പട്ടികയുടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഇതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നുഇവിടെ പരസ്പരം ഒത്ത് ചേർന്ന് കളിക്കാനു‌ള്ള സാധ്യത തുലോം വിരളമാണ്കാരണം അന്തിമമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള വില്പന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് നിർമമത പാലിച്ചേ മതിയാകൂഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ ഇതേ ഉപയോക്താവ് ആ സൈറ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടാവില്ലഎത്ര‌യോ ഉത്പ‌ന്നങ്ങൾക്ക് താഴെ മോശം നിലവാരമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേറ്റിങ്ങ് കാണുന്നത് തന്നെ ഈ നിരീക്ഷണത്തിന് അടിവരയിടുന്നു.പുസ്‌തക കച്ചവടത്തിൽ നാമമാത്രമായ സാന്നിദ്ധ്യമറിയിച്ച് തുടങ്ങിയ ഇ-വിപണി നിലവിൽ ഏതാണ്ടെല്ലാ വില്പനയിലേക്കും വല വിരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവിലക്കുറവും വൈവിധ്യപൂർണമായ ഉത്‌പന്ന നിരയും കൊണ്ട് ഇലക്‌ട്രോണിക് മാർക്കറ്റ് പ്ലെയ്സ് ഇന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആദായകരമായ വാങ്ങൽ അനുഭവം ഒരുക്കുന്നുആ‌ദ്യം പിണക്കം പിന്നെ ഇണക്കം അതും കഴിഞ്ഞ് വണക്കം എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ട് നട‌പ്പ്അത് ഇക്കാര്യത്തിലും തെറ്റിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യാപാരസംഘടനകളുടെ അടക്കം പലകോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന എതിർപ്പ് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നുമറുവശത്ത് ഉപയോക്താക്കൾ റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചുയരുന്നുഒപ്പം വില്പനക്കണക്കുകളുംആമസോൺഫ്ലിപ്ക്കാർട്ട്,ഹോംഷോപ്പ് 18, സ്‌നാപ്പ്ഡീൽ അങ്ങനെ പ്രബലമായ പല ഇ-കടകളും ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ നിത്യപരിചിത വ്യാപാര നാമങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

നികുതി നഷ്ടം?
ഇ കൊമേഴ്‌സിനോട് സാധാരണ വ്യാപാരികൾ ഉയർത്തുന്ന വാദം ഖജനാവിന് നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ്എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്‌നം ഇല്ലാതില്ലകാരണം നികുതി എന്നത് ഒരു വസ്‌തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൈമാറേണ്ടി വരുന്ന തുകയുടെ മുകളിൽ അതാത് സർക്കാരുകൾ ചുമത്തുന്ന അധിക തുകയാണ്കടക്കാരൻ ഉപയോക്താവിലേക്ക് സാധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറുന്നതാണല്ലോ കച്ചവടംഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളും നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്‌ത്രപരമായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്താകും അതിനാൽ തന്നെ നികുതി ആ സംസ്ഥാനത്തിന് ബാധകമായത് നൽകുകയും വേണംഎന്നാൽ ഇലക്‌ട്രോണിക് ഇടപാടുകളായ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വഴി സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നികുതി ബാധകമായ വില്പനശാല ഒരു സംസ്ഥാനത്തും വാങ്ങുന്ന ആൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുമാണ്.വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നികുതിയാണ് നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രാബല്യംഇത് വാങ്ങുന്ന ആളിന്റെവിശേഷിച്ചും കാര്യമായി ഒന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സ്ഥാപനസാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നികുതിവരുമാനം ഇടിയുന്നു എന്ന തോന്നൽ സ്വാഭാവികംകമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അതാത് സംസ്ഥാനത്ത് ബാധകമായ നികുതി അടയ്‌ക്കുന്നുണ്ടങ്കിൽ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല.

ഈ നികുതി തർക്ക വ്യത്യാസത്തിനു ഒരു പക്ഷെ അറുതി വരുത്താൻ ചരക്ക് സേവന നികുതി (GSTകൊണ്ട് സാധിക്കുംനിലവിലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയവുമാണ്ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തിന് പകരം ഉപയോഗം നടക്കുന്നിയിടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൈവരുന്ന നികുതി ഘടനഒരു പക്ഷെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പായാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണമായ നികുതി ഇടിവിന് ശ്വാശ്വതമായ പരിഹാരമാകുംഅ‌പ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വർധിപ്പിക്കുന്നതാകും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അടക്കം അജ‌ണ്ടഇതിനു പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം സർക്കാർ നികുതി വകുപ്പിനുണ്ടാകുംഅത് മറ്റൊന്നുമല്ലഎത്ര രൂപയുടെ ക‌ച്ചവടം ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ പലവിധമാർഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അവലംബിക്കാംകാരണം ഉപയോക്താവ് പണം നൽകുന്നത് ഇ-ബാങ്കിംഗ്,ക്രെഡിറ്റ്,ഡെബിറ്റ് കാർഡ്,എം പെസാ,സ്‌മാർട്ട് വാലറ്റ്സിഓഡി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചാകും അതാകട്ടെ ഒരു മൂന്നാം പാർട്ടി (ബാങ്ക്/ഇപേയ്‌മെന്റ് സേവന ദാതാക്കൾ..) യെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് അത്കൊണ്ട് നികതി എത്രയെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ റെയ്‌ഡ് ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം വ്യാപാരിയുടെ അനുമതി പോലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ആകുന്നില്ലപണം മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവനദാതാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സേവനദാതാവിലേക്ക് കടലാസ് പണമല്ലാതെ കൈമാറുന്ന രീതി വ്യാപകമാകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കും കരുത്തു പകരുന്നതാണ്ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നാണ് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എ‌ടിഎം വന്നപ്പോഴും ഈ ആശ‌ങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്‌തവംഇ‌പ്പോൾ ജൻ ധൻ യോജന കൂടി വന്നപ്പോൾ സമ്പൂർണ ബാങ്കിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നടുക്കുന്നുഎല്ലാവർക്കും റുപ്പെ എടിഎം കാർഡ് കൊടുക്കുന്ന തീവൃയത്നത്തിലാണ് നാടൊട്ടുക്കുള്ള ബാങ്കുകൾകേരളമാകും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ബാങ്കിംഗ് സാക്ഷരതയുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്ന് വാർത്തകൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞുഅതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെപണവിനിമയത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങൾ പക്വമായി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

ആമസോൺഫ്ലിപ്ക്കാർട്ട് പോലെയുള്ള ഇ-മാർക്കറ്റ് വഴി വാങ്ങുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാദംഗ്യാരണ്ടിയോടെ മറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഉത്പന്നമാണങ്കിൽ അതിന്റെ വിപണനം ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗത്തിലൂടെ ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാരണ്ടി നിരാകരിക്കാനാവുകഉത്പന്നത്തിനൊപ്പം നൽകുന്ന ബില്ലിൽ വ്യക്താമായി തന്നെ നികുതി പിരിവുകളുംഗ്യാരണ്ടിവിവരവും രേഖപ്പെടുത്തി നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സാധാരണകടകളെയെന്ന പോലെ ഇ-കടകളും പാലിച്ചേ പറ്റൂഅങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നതിന്റെ നിജസ്ഥിതിഒരോ തവണയും ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയ ശേഷമു‌ള്ള ബില്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതേയുള്ളൂഅതിൽ തർക്കമുണ്ടങ്കിൽ തർക്കപരിഹാര ഫോറങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ അനുവദിക്കുകയും വേണം അതാണ് നിയമവും നാട്ട് നടപ്പും.

പണക്കൈമാറ്റം എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ ചെയ്യാനാകും എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനും-ബാങ്കിംഗ് ചെയ്യാനും,ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തുക മുതൽ പലവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പണമടവിനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ പെയ്‌മെന്റിനെയോ ആശ്രയിച്ച് വരുന്നത് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം.

-വിപണി ഇപ്പോൾ എവിടെയെത്തി നിൽക്കുന്നു
ഇന്ത്യയിൽ 32000 ശതകോടി രൂപയുടെ മൊത്തം ചില്ലറ വ്യാപാര വിപണിയിൽ വെറും 250ശതകോടി രൂപ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായ പുതിയകണക്ക് പ്രകാരം ഇ-വിപണി സാന്നിദ്ധ്യം.എന്നാൽ ഇത് സാമാന്യം നല്ല വളർച്ചാ നിരക്ക് കാണിക്കുന്നു എന്നതും സ്‌മാർട്ട് ഫോൺത്രി ജിബ്രോഡ്ബാൻഡ്വൈഫൈ സോണുകൾ എന്നിവ കാര്യമായി എല്ലാരിലേക്കും വ്യാപിച്ചെത്തുന്നു എന്നതും കൂട്ടിവായിച്ചാൽ കണക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യമാകുംനിലവിൽ 24.5 കോടി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ രാജ്യത്തുണ്ട്ഇതിൽ കോടി പേർ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പതിവായെത്തുന്നുനമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആമസോൺ ആയ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ മാത്രം ദിനേന 60 ലക്ഷം പേരെത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിപണിയുടെ വലിപ്പവും മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പും വ്യക്തമാകുംനിലവിൽ എല്ലായിടത്തും ഉത്പന്ന വിതരണം നടക്കുന്നില്ലസാങ്കേതിക വിപണി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മൈൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ.

ഇ‌ന്ന് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഇനത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് യാത്രാധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ ആണ്ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം അന്നുയർന്നിരുന്നുഇ‌ന്ന് എതാണ്ടെല്ലാ വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങും അതാത് വിമാനകമ്പനിയുടെ സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ സൈറ്റുകളിലോ ചെന്ന് യാത്രികർ തന്നെ നടത്തുന്നുഒപ്പമുള്ള ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെനാടായ നാടെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന വിവാഹബ്രോക്കർമാർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ചെറുതല്ലാത്ത പണി ആണല്ലോ കൊടുത്തത് ഇന്ന് മാട്രിമണി വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിവരം തേടി വിവാഹാലോചന നടത്തുന്ന തരത്തിലെ അപ്‌ഗ്രഡേഷൻ അവർക്കും സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു !

പല‌വ്യഞ്ജനസാധനങ്ങൾ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ചില്ലറ വില്പനയുടെ 67 ശതമാനം വരെ കയ്യാളുന്നത്ഇവിടെ നിലവിൽ ലോക്കൽ ബൻയാഏക്‌സ്റ്റോപ്പ്ബിഗ് ബാസ്‌കറ്റ് എന്നീ ഇ ടെയിൽ സംരംഭങ്ങൾ റീ‌ട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകൾക്ക് കാര്യമായ വെല്ലുവിളി സൂചന ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്നാകണം മടിച്ച് നിന്നിരുന്ന ചില്ലറ വില്പന ശൃംഖലകൾ ഇപ്പോൾ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ചാനലുകളും ആരംഭിച്ച് വിപണി മേധാവിത്വം നിലനിർത്താൻ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു.

ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ യും ഡിജിറ്റൽ ട്രാഫിക്കും
ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ ആദ്യം നടത്തിയ ശതകോടി ദിന വില്പനമേളയാണ് വ്യാപകമായ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കിയത്ഉപയോക്താക്കളുടെ തിരക്ക് താങ്ങാനാകാതെ പലവട്ടം വെബ്സൈറ്റ് സംവിധാനം തകരാറിലായിഫ്ലിപ്പ് കാർട്ട് സ്ഥാപകർ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അയച്ച ക്ഷമാപണ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പിഴവ് സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്എന്നാൽ ഈ ഡിജിറ്റർ ട്രാഫിക് കുരുക്ക് ആദ്യമാണോവിലക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആദായ വില്പന എന്ന് എവിടെ ബോർഡ് വച്ചാലും അവിടെല്ലാം ജനത്തിരക്ക് എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്നല്ല വിദേശങ്ങളിലടക്കം ആളുകളുടെ തള്ളിച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.

ഇ‌ന്ത്യൻ ചില്ലറ വില്പനയുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുംഉത്സവ/ആഘോഷ സമയങ്ങളിലാണ് വിലക്കിഴിവ് മഹാമഹം നടക്കുന്നത്ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചെറുകിട വില്പന ശാലകളിൽ വരെ മൊത്തം വാർഷിക വിറ്റുവരവിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ഉത്സവപൂർവ കച്ചവടമാണ്കേരളത്തിൽ ഓണംപെരുന്നാൾക്രിസ്മസ് എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ച് കമ്പോളത്തിലെ തിരക്കും പത്രമാസികകളിലെ പരസ്യ കോലാഹലവും ഒക്കെ ഓർക്കുകഅതൊക്കെ നഗര ഗതാഗതത്തിൽ കുരുക്കും ഉണ്ടാന്നുമെന്നത് അനുഭവ പാഠംബിഗ് ബസാറിന്റെ സ്ഥാപകൻ കിഷോർ ബിയാനി എഴുതിയ 'It Happend in India' എ‌ന്ന കൃതിയിൽ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തോദ്ദീപകമായി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്ഒരു അവധിദിനത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള ബിഗ് ബസാർ ശൃംഖലയിൽ എം ആർ പി യിലും വളരെ കുറച്ച് വില്പന നടത്തുന്നുവെന്ന് പരസ്യം ചെയ്‌തുകിഷോർ ബിയാനിയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ Rock Bottom Prices. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ കൊൽക്കത്ത മുതൽ ബംഗളരു വരെയുള്ള കടകളിൽ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത ജനക്കൂട്ടം.പലകടകളിലും ഷട്ടർ താഴേത്തേണ്ടി വന്നുവാഹനത്തിരക്കിൽ നഗരം ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങിയെന്ന് പത്രവാർത്തകൾബംഗളരുവിൽ പൊലിസ് തന്നെ ഏകപക്ഷീയമായി വില്പന മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്‌ക്കുന്നു എന്ന് മൈക്കിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നുഅതിനു ശേഷം വൻ വിലക്കിഴിവ് പരസ്യങ്ങൾ പൊലിസിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന് നിഷ്‌കർഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു.

ഈ തിക്കിന്റെയും തിരക്കിന്റെയും ഓൺലൈൻ വകഭേദമാണ് ഫ്ലിപ്പ്‌കാർട്ടിന്റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ യിൽ ഡിജിറ്റൽ സൂപ്പർ ഹൈവേയിൽ ന‌മ്മൾ കണ്ടതുംസാധാരണ റോഡ് ട്രാഫിക്കിൽ താങ്ങാനാവുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് എന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനും താങ്ങാനാവുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം ഊഹിച്ചതിനുമപ്പുറമായിരുന്നു.ഇത് കൂടാതെ വിലമാറ്റംഉത്പ‌ന്നം വിറ്റ് തീർന്ന് പോയ അവസ്ഥകാൻസലേഷൻ അങ്ങനെ പലവിധ കുരുക്കുകൾ ആ നിർണായക ദിനം ഫ്ലിപ്പ്ക്കാർട്ടിനെ കാത്തിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു.അവസാനം ഇതിന്റെ സ്ഥാപകരായ സച്ചിൻ ബൻസാൽ ബിന്നി ബൻസാൽ എന്നിവർ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ക്ഷമാപണ സന്ദേശം നൽകി. 5000 സെർവറുകൾ സജ്ജമാക്കി സാധാരണയിൽ നിന്നും ഇരുപതിരട്ടി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ സാങ്കേതിക സംവിധാനം ക്രമപ്പെടുത്തി എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു.

-കൊമേഴ്‌സ് വളഞ്ഞ വഴിയിലെ വിദേശനിക്ഷേപ വാതായനങ്ങളാവുകയാണോ
ഇന്ത്യയിൽ ചില്ലറ വില്പനയിലെ വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് കർശനമായ പരിധി വിലക്കുണ്ട്എന്നാൽ ഈ ഓൺലൈൻ ക‌ച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയെല്ലാം മൂലധന നിക്ഷേപം വരുന്നത് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണ്അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ നിരീക്ഷണവലയത്തിലാണ്വിദേശ നാണയ വിനിമയ ചട്ടം -ഫെമ-ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം രണ്ട് വർഷമായി നടക്കുകയാണ്ഒരു പക്ഷെ ആയിരം കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്താനുള്ള കുറ്റംകാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകൾ കാര്യമായി തന്നെ ഓൺലൈൻ കടകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുസാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും നേരിട്ട് സൈറ്റുകൾ വഴി വില്പന നടത്തുന്നില്ലനിയമം ഇവരെ വിപണിയിടം അഥവാ market place ആകാൻ അനുവദിക്കുന്നുഅതായത് ഫ്ലിപ് കാർട്ട്ആമസോൺഇ ബേ ....ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കേവല ഇടനില സ്ഥാപനം മാത്രമാണ്മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ചന്ത പോലെ.വിൽക്കാനുള്ളവർക്കും വാങ്ങാനുള്ളവർക്കും ഇടയിലെ മധ്യവർത്തി സ്ഥാപനംഅങ്ങനെ ഇവർ ഒരു ചരക്കിന്റെയും ഉടമയോവാഹകരൊവില്പനക്കാരോ എന്തിനധികം പറയുന്നു ആ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണക്കാർ പോലും അല്ലവാങ്ങുന്നവർക്കും വിൽക്കുന്നവർക്കും വേണ്ട സാങ്കേതിക സൗകര്യംവിവരപഗ്രഥനംപട്ടികപ്പെടുത്തൽവിവരങ്ങൾ ഉചിതമായ തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ വില്പന വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി പരസ്യപ്പെടുത്തൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യാപാര ബാഹ്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്ഇതിനാകട്ടെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദനീയവുമാണ്.

വിലക്കുറവിന്റെ പിന്നിലെന്ത് ?
മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രമായ ഇവിടെ വില്പനയ്‌ക്കെത്തുന്നവരാണ് വിലക്കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത്ഇന്റർനെറ്റ് ഇതര വിപണിയുമായും മറ്റ് ഇ-കോം‌ സംരംഭങ്ങളുമായും പരസ്പരം മത്സരിച്ച് വിലക്കുറയ്‌ക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. Predatory pricing എ‌ന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംവിധാനംസാധാരണ ചില്ലറ വില്പന ശാലകളിൽ പലതട്ടുകൾ കൈമാറിയാണ് ഉത്പന്നം കടകളിൽ എത്തുന്നത്ഒരോ തട്ടിൽ നിന്നും മാറുമ്പോഴും ലാഭം/കമ്മീഷൻ സ്വഭാവികമായും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ കടകൾക്ക് നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ വീഥിക്കരികിൽ മുന്തിയ വാടക കൊടുത്ത്മോടി പിടിപ്പിച്ച അകത്തളങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമില്ലപലതരത്തിലും ഉത്പങ്ങളുടെ മേൽ വിലക്കുറയ്‌ക്കാനാകുന്നുസാധാരണ കടക്കാരനാകട്ടെ എ‌ത്ര കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചാലും ഈ താഴ്‌ന്ന തുകയിൽ വില്പനയെപറ്റി ചിന്തിക്കാനേ ആകില്ല.
രസകരമായ മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് ഈ വിലക്കുറവിന് പിന്നിൽഉദാഹരണത്തിന് ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗ വില്പനയും നടത്തുന്നത് WS Retail എ‌ന്ന കമ്പനിയാണ്ഈ കമ്പനിക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ മാതൃസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുള്ള ഉപസ്ഥാപനമാണന്നത് അങ്ങാടി പാട്ട്ഇങ്ങനെയൊരു ആഭ്യന്തര ഘടനയിലാണ് കാര്യമായ തോതിൽ എഫ്‌ഡിഐ പണം വരുന്നത്ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് വിലയിളവ് നൽകുന്നു എന്നും അനുമാനിക്കാംകാരണം ഒരോ വർഷവും കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ്ഈ നഷ്ടം സഹിച്ചും എന്തിന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വരാനിരിക്കുന്ന ഓഹരി വിപണി ലിസ്റ്റിങ്ങും -IPO- അപ്പോഴത്തെ മതിപ്പ് മൂല്യവുമായിരിക്കാം.

പലതരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും വിലകുറച്ച് ചില ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം വരെ വിലയിളവിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ച് അത് പരസ്യം ചെയ്‌ത് മാലോകരെ അറിയിച്ചാൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ട്രാഫിക്ക് മുഖേന ക്രാഷ് ആയില്ലങ്കിൽ അല്ലെ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂഇങ്ങനെ വിലക്കുറവ് നൽകുമ്പോൾ വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവർ കൊണ്ട് വന്ന ഉത്പന്ന തുകയെക്കാൾ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അനുവദിക്കുംതന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അവരുടെ പക്കലുള്ള വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച് നൽകുംവിറ്റവിലയ്‌ക്ക് മാത്രമാണ് നികുതിഎന്നതിനാൽ ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്വിലക്കുറവിന്റെ നഷ്ടം നികത്താനുള്ള തുക തിരികെ ഉത്പാദകന് നൽകുന്നതിൽ സേവനനികുതിയാകും ബാധകമാകുകഏതായാലും സങ്കീർണമായ നിർദ്ധാരണം ആവശ്യമായ ഘട്ടംഇന്റർനെറ്റ് പൂർവകാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും തുടർന്നെത്തിയ ചട്ടങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാര്യമായ വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരുംകാരണം നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഓൺലൈൻ വില്പനശാലകളുടെ വാദം ശരിയെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുംകോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇ‌ന്ത്യ,വരാനിരിക്കുന്ന ചരക്ക് സേവന നികുതി എന്നിവയാണ് ഓൺലൈൻ ചില്ലറവില്പനയൂടെ ഭാവി എഴുതുകഏതായാലും ഇതിനെ കൂടുതൽ വളരാനാനുവദിക്കുന്ന എന്നാൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വിപണിവൃത്തങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ബോധ്യമാകും.


-കൊമേഴ്‌സിൽ നിന്ന് എം-കൊമേഴ്‌സിലേക്ക്
മുൻനിര ഇ-കടക്കാരുടെ പ്രതിക്ഷ പ്രകാരം 90 ശതമാനം വില്പനയും ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വരുന്നത് മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നാകുമെന്നാണ്മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അത്രമേൽ ലളിതമാകുന്ന തരത്തിൽ പിന്നണി സാങ്കേതികതയും മാറുന്നുണ്ട്ഇ‌പ്പോൾ തന്നെ ചില ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളീൽ 50 ശതമാനത്തോളം വില്പന മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് നടപ്പാകുന്നത്ഒരു പക്ഷെ ഇനി ആദ്യമായി ഇന്റർനെറ്റിലേക്കെത്തുന്നവർ നേരിട്ട് മൊബൈലിൽ ആകും ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകനാട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് കഫെകൾ ഇന്ന് പ്രസക്‌തമല്ലാതായി തീർന്നത് ഓർക്കുകസ്‌മാർട്ട് ഫോണിൽ വഴി മാത്രം പോയ വർഷത്തിനു മുന്നെ 7,800 കോടി രൂപയുടെ പണവിനിമയം നടന്നത് മാർച്ച് 2014 ൽ 36,000 കോടി യിലെത്തി എന്ന കണക്കും ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കാംഈ സൂചിപ്പിച്ച കണക്കിൽ നടന്ന ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടി ആയപ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പണത്തിന്റെ മൂല്യം പലമടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു എന്നത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ വഴി വലിയമൂല്യ ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള പക്വത ആർജിച്ചുകഴിഞ്ഞു ,ഭയവും മാറി എന്നു കൂടിയാണ്.

മൊത്തമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ എന്നാൽ 2017 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ എ‌ണ്ണം 17 ശതമാനത്തിലേക്കെത്തും എന്ന് വിശ്വസനീയ സ്ഥിതിവിവര അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ട്ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ മിക്ക കമ്പനികളും മൊബൈൽ ഫോണിനെ വിവരവിനിമയ ചാനൽ മാത്രമായി കണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കമ്പനികളും എന്തിനധികം സർക്കാറുകൾ വരെ ആപ്പിൾ/ആൻ‌ഡ്രോയ്‌ഡ്/ബ്ലാക്ക്‌ബെറി/വിൻഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായി വിവിധോദ്ദേശ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന തത്രപ്പാടിലാണ്പല സർക്കാരുകളും ഇ-ഗവണൻസിനെ എം-ഗവണൻസായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു.

ആമസോൺ ഇന്ത്യ അവരുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപസംവിധാനം ചെയ്‌ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിന്റെ പകുതി ഇത് വഴി ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്ഇതിന് ചാലകശക്തിയായി എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഇന്ന് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യവും സുസജ്ജം. 22 കോടി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ 2013-14 ൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ബാങ്കുകളിലായി നടന്നു എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾഒക്കെ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വളരെയെളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എം-കൊമേഴ്‌സിന് വഴിമാറിക്കഴിഞ്ഞു. USSD (Unstructured Supplimentary Service Data) ഉപയോഗിച്ച് വളരെയെളുപ്പം കടലാസ് കറൻസി ഇതര പണവിനിമയം നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്അതായത് എസ് എം എസ് മാത്രമുള്ള ഫോണിൽ പോലും ഈ സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുംനിലവിൽ 90കോടിയിലേറെ സിം കാർഡുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുഅതെല്ലാം ഇനി മൊബൈൽ പേയ്‌മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കാം എ‌ന്ന് ചുരുക്കം.

മൊബൈൽ സാങ്കേതികതയുടെ വളർച്ചയും ടെലകോം സേവനം 3ജി യിൽ നിന്ന് 4ജി യിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരുക്കവും ഈ മാറ്റത്തിന് രാസത്വരകമായി പ്രവർത്തിക്കുംഒരു ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ ഫോണിൽ ശരാശരി 17 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ33, ജപ്പാനിൽ 41 എന്നിങ്ങനെയാണ്-സേവനങ്ങൾ  എം-സേവനങ്ങളായി പരകായപ്രവേശം നടത്തുന്നതിന്റെ വലിയ സാധ്യതയാണ് വരാനുള്ളതെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുമൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറുമെന്ന് പത്ത് വർഷത്തിന് മുന്നെ അങ്ങനെ മിക്കവരും കണക്കുകൂട്ടിയതുമില്ലഎന്നാൽ സ്‌മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കടന്ന് വരവ് ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമിയെ ആകെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയ്‌ക്കാണ് നാമിന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.നിയർ ഫീൽഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന പുതിയ കൂട്ടിചേർക്കൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പണക്കൈമാറ്റ സംവിധാനത്തിന് എളുപ്പവും സുരക്ഷയും നൽകുന്നു എന്നത് ഒക്കെ വരാനിരിക്കുന്ന വർധിച്ച തോതിലുള്ള വിനിമയങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾമൂന്ന് വർഷം മുന്നെ കേവലം ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു മൊബൈൽ വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾഎന്നാൽ 2017 ൽ 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ വർധിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ അനുമാനം.

ഓൺലൈൻ മാത്രം വില്പന ഫലിക്കുമോ ?
പുനരവതരിച്ച മോട്ടോറോള മൊബൈൽ ഫോൺ വിറ്റത് ഓൺലൈനായി മാത്രമായിരുന്നുരാജ്യം മുഴുവൻ വില്പന ശൃംഖല ഉഷാറാക്കി വില്പനയ്‌ക്ക് തയാറെടുത്തുവെങ്കിൽ അത് പണ്ടേ പോലെ ഫലിക്കുമായിരുന്നോ എ‌ന്ന സന്ദേഹം നിശ്ചയമായും അവരെ അലട്ടിയിരിക്കണംമൂന്ന് മോഡലുകൾ പലസമയത്തായി കാര്യമായ പരസ്യപിന്തുണയോടെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ മാത്രം വില്പനയ്‌ക്ക് വച്ചുസംഗതി കുറിക്ക് കൊണ്ടുമൊബൈൽ ഫോൺ വിപണിയിൽ ഹിറ്റായിമൂന്നോ നാലോ തട്ട് വില്പന/വിതരണക്കാരെ കുറയ്‌ക്കാനായതിനാൽ ഫോൺ ഒന്നുക്ക് ഏകദേശം 3000 - 5000 രൂപ വരെ കുറച്ച് വിലയിടാനുമായി എന്നതും ഇതിനൊപ്പം വായിക്കാം.എന്തിനധികം പറയുന്നുസാധാരണ കടകൾ വഴി വിൽക്കാത്ത ഫോൺ ആയിട്ട് കൂടി അതൊന്നുമറിയാതെ ചിലരെങ്കിലും മൊട്ടോറോളാ ഫോൺ അന്വേഷിച്ച് മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട്.

ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ഫോൺ നിർമാതാക്കൾ മാത്രമല്ല പല ഉപഭോക്തൃ ഉത്പ‌ന്ന നിർമാതാക്കളും നെറ്റ് വഴിമാത്രം ഉള്ള വില്പന ലക്ഷ്യമിടുന്നുപരമാവധി വിലകുറയ്‌ക്കാനാകുന്നു എന്നതിനാൽ വാങ്ങാനുള്ളവർ ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ പറ്റും എന്ന നിലയിൽ ഓൺലൈൻ വില്പനശാലകൾ പരിപക്വത നേടിക്കഴിഞ്ഞുനെറ്റിസൺ(ഇന്റർനെറ്റിലെ സിറ്റിസൺമാരുടെ എണ്ണത്തിലെ വളർച്ചാനിരക്കും കമ്പനികളെ ഇങ്ങനെയൊരു സമാന്തര ഉത്പന്ന നിരയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഐ ആർ സി ടി സി സർക്കാരിന്റെ ആമസോൺ !
റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള IRCTC പോർട്ടൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സൈറ്റിനോടും പലതരത്തിൽ കിടപിടിക്കുന്നതാണ് എന്നത് രസകരമായ കാര്യംപഴയ ഒച്ചിഴയുന്ന വേഗത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായി നിലവാരം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലും രൂപകല്പനയുടെ കാര്യത്തിലുംhttp://irctc.co.in ൽ 2.70 കോടി സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ വഴി ദിനേന ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങ് നടക്കുന്നുഭക്ഷണവ്യാപാരമാണ് ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ മുഖ്യ ജോലി എങ്കിലും ടിക്കറ്റ് ഇ-ബുക്കിംഗ് നല്ല വരുമാന സ്രോതസ് തന്നെവിപണി പണ്ഡിതർ ഈ സ്ഥാപനത്തിനിടുന്ന മൂല്യം 12,000 കോടി രൂപ വരെയാണ്ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ ദിനം തോറും വന്ന് പോകുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ കട വഴി എന്ത് കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചുകൂടാഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ ഗൂഗിൾ മുതൽ തട്ടുകട ഡോട്ട് കോം വരെ മത്സരിക്കുന്നത് പരമാവധി ആളുകൾ വന്ന് കയറുന്ന സൈറ്റുകൾക്കാണ്ഇതിനോടകം തന്നെ ഹിറ്റായ ഈ സൈറ്റ് വഴി ഹാൻടെക്സ് തുണിത്തരങ്ങൾ മുതൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ സോപ്പായ വേപ്പ് വരെ വിൽക്കട്ടെഅതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ വിപണി കണ്ടെത്താൻ തത്രപ്പെടുന്ന സർക്കാർ കമ്പനികളുടെ നല്ലയുത്പന്നങ്ങളെ തേടി സാധാരണക്കാരനായ ഉപയോക്താവിന് നാട്ടിലലയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോഐ ആർ സി ടി സി ഒരു നല്ല പൊതുമേഖലാ സാധ്യതയാണ്അതൊക്കെ കരുത്താർജ്ജിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ചില്ലറ വില്പനശാലകൾക്ക് ഒരു സർക്കാർ വക ബദൽ സൃഷ്ടിക്കുക കൂടിയാണ്.

കേവലം വില്പന മാത്രമാണോ
ഓൺലൈൻ ക‌ച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെ പരമ്പരാഗത കച്ചവടങ്ങളുമായി അങ്ങനെയങ്ങ് താരതമ്യം ചെയ്‌ത് തീർപ്പാക്കാനാകുമോസാധാരണ കടയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇതേ വിലയ്‌ക്ക് തന്നെ വിറ്റാൽ പോലും ഉപയോക്താക്കളുടെ മനസോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങൽ രീതിയോ അറിഞ്ഞിടപെടാൻ പറ്റണമെന്നില്ലകാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വിവരങ്ങൾ കാര്യമായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളിൽ വിവര വിശകലനം -ഡാറ്റാ അനാലിസിസ്എ‌ന്നത് വളരെ തന്ത്രപരമായി നടക്കുംകഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ എതൊക്കെ ഉത്പ്പനത്തിന്എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന്ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓഡർ വന്നുഅത് വ‌ച്ച് ഡിസ്‌കൗണ്ട് എത്ര,ഏതൊക്കെ ഇനത്തിന് കൊടുക്കാംഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് സൗജന്യം പദ്ധതിയിൽ ഏതൊക്കെ ഉത്പന്നങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടാം അങ്ങനെ പലവിധ വിവരസങ്കലനം നിമിഷാർദ്ധം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നുഇതനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന വില്പനയുടെ സ്വഭാവം വരച്ചെടുക്കുകയും അഥവാ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആകാംഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ട്രാഫിക്ഡിമാന്റ് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ സാധ്യതകൾ.

ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആണിക്കല്ല് ഡിജിറ്റലായി നാം തന്നെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുംഅത് വച്ചുള്ള അഭ്യാസം നടത്താൻ എന്തെളുപ്പംഈ വിവരവിശലകനത്തിന്റെ കൃത്യത ചെന്ന് തൊടുന്നത് ഉപയോക്താവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരത്തിലും അവർ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ആണ്ഇതനുസരിച്ച് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് നടത്താം.സാധാരണകടകളിൽ വരുന്ന കാല്പാടുകളെ അവർ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റുന്നത് പൊലെഓൺലൈൻ ട്രാഫിക്കിനെ വില്പനയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഈ വിവര വിശകലനം സങ്കീർണമായ അൽഗരിത സാധ്യതകൾ തേടുന്നുഅതനുസരിച്ച് വിലയിളവും ഓഫറുകളും ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താവിനും സ്ഥലത്തിനുമനസിരിച്ചിക്കെ ഭാവിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

സാങ്കേതികവിദ്യ എവിടെ വരെ 
ഓൺലൈൻ ചില്ലറ വില്പനക്കടകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം എല്ലാ നാട്ടിലേക്കും ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്കും ചെന്നെത്താൻ സാധ്യമായ തരത്തിലെ വിതരണ സംവിധാനം ഇല്ല എന്നതാണ്ഇവിടെയാണ് നവസാങ്കേതികതയുടെ പുതുസാധ്യതകൾ തേടുന്നത്ആളില്ലാ ചെറുവിമാനങ്ങൾ (Unmanned Areal Vehicles - UAVs) വഴി നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ വീട്ട് പടിക്കൽ എത്തിക്കുന്ന അഥവാ എയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണുകൾ വ്യാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വ്യാപകമായേക്കാംഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനിടെ കരട് റഗുലേഷൻ രേഖകൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.അ‌ഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന സാധന പാക്കറ്റുകൾ മുഖ്യവിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നേരെ യന്ത്രപ്പറവ പോലത്തെ ഈ ഉപായം വഴി നേരെ വീട്ടിലെക്കെത്തുന്നത് വിപണിയെ ചടുലമാക്കുംവാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷസ്വകാര്യത ഒക്കെ നോക്കി മാത്രം അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതിനാലാണിത്.

വിപണിയുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം
എന്തൊക്കെ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇന്ന് വൻനഗരങ്ങളിലെ മാളുകളിലോ അതാത് കമ്പനികളുടെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വില്പനശാലകളിലോ പോയി വാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധമുള്ള ചെറുപട്ടണങ്ങളിലിരുന്ന് വാങ്ങാംഉത്പന്നത്തെ പറ്റി കടക്കാരൻ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബഹുവർണ ലഘുലേഖ പറയുന്നത് മാത്രം അപ്പടി വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാനുള്ള ഒറ്റ തുരുത്തിലുമല്ല ഉപഭോക്താവ്സാധനം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഒരോരുത്തരും സ്വതന്ത്രമായി എഴുതുന്ന റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വൻകിട ബ്രാൻഡുകളുടെ അടക്കം ഉറക്കം കെടുത്തിയതിന്റെ സൂചനയാണ് ട്വിറ്ററിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളോട് കമ്പനികൾ മെച്ചപ്പെട്ട സൗഹാർദ്ദത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

ഇതൊക്കെ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയ്‌ക്ക് ശൃദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഉണ്ട്ചെറുകിട ഉത്പാദകർകുടുംബശ്രീ അടക്കമുള്ള കൂട്ടായ്‌മകൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നം വില്പനയ്‌ക്ക് വയ്‌ക്കാംതീരെ ശേഷി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലെ ഉത്പാദനശാല ആണെങ്കിൽ പോലും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെട്ട വില്പനാനന്തര സേവനവും കൈമുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉ‌ണ്ട്.ഇതൊനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകർ ഓൺലൈൻ വില്പനശാലകളുടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിനെ കാര്യമായി വരിച്ച് കഴിഞ്ഞുമുൻപ് അവർക്ക് എത്താവുന്ന വിപണിക്ക് ഭൗതികമായ ഒട്ടേറെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നാൽ ഇന്ത്യ ഉടനീളം ഒരു വിപണിയായി മലർക്കെ തുറന്ന് കിട്ടുകയാണ്അതെ ചെറിയ കാര്യവുമല്ല,ഇന്റർനെറ്റ് പൂർവ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന വിപുലമായ ഇടംഅതും തീരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കാര്യമായ പരസ്യകോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ.

സ്‌നാപ്ഡീൽ എന്ന ഓൺലൈൻ വില്പനശാലയുടെ കണക്ക് പ്രകാരംവില്പനയ്‌ക്ക് എത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 30 ശതമാനം വനിതാ സംരംഭകരുടേതാണ്അവരിൽ മിക്കവരും ആദ്യതവണ ബിസിനസിലേക്ക് എത്തിയവരുംചൈനയിൽ നിന്ന് ഉള്ള വർത്തമാനവും കൂടി സൂചിപ്പിച്ചവസാനിപ്പിക്കാം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചൈനാ പോസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കസ്റ്റമർ ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടായ അലിബാബ ഡോട്ട് കോം ആണ്ഇന്ത്യാപോസ്റ്റിലും ഇതേ പോലെ ഒരു വാർത്ത ഉടനെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടങ്കിൽ അത് വലിയ അവസരമാണ് സാധാരണക്കാരായ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും എന്തിനധികം തപാൽ വകുപ്പിനും.

ടെലകോം വിപ്ലവം താഴെ തട്ടിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ ശരിയായ നിയന്ത്രണാധികാരിയും ഉപഭോക്തൃനിയമങ്ങൾ നെറ്റ് അധിഷ്ഠിത വ്യാപാര-വാണിജ്യവിനിമയങ്ങൾക്ക് കാലനുസൃതമായി മാറ്റിയെഴുതുകയും ചെയ്‌താൽ ഓൺലൈൻ വില്പനശാലകൾ അടുത്ത മാറ്റകാഹളമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 2014 നവംബർ രണ്ടാം ആഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)

                                         *****

Wednesday, August 20, 2014

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈക്കിയാൽ !

ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ പോലെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങൾ കാര്യമായി പ്രചരണോപാധിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കടന്ന് വരുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നെ തന്നെ പുറത്ത് വന്ന ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 160 ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിർണായകമായ ഒരു റോൾ വഹിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ‌ക്ക് ആകും എന്ന് സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള വെബ് ഇടങ്ങൾ വഴി അങ്ങ് പ്രചരണം നടത്തി കാര്യം തീർക്കാം എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. പോസ്റ്റർ, ചുവരെഴുത്ത്, വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങിയുള്ള പ്രചരണം, കവല യോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ കാര്യമായ പ്രാധാന്യം ഓൺലൈൻ പ്രചരണത്തിനും കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാവുന്നത്. നെറ്റിനെ കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയും, ഓ അത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും തമ്മിൽ ചെറിയതെങ്കിലും ഒരു അകലം അന്തിമ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഇന്റർനെറ്റിലെ പ്രചരണം യൂ ട്യൂബ്, വാട്ട്സ് ആപ്പ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള സർവസന്നാഹങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അതാണ് കണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ റൂം തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവിട്ടാണ്. സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ ഭവനസന്ദർശനത്തിനും മറ്റ് പ്രചരണോപാധികൾക്കും നിയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൈബർ ചുവരെഴുത്തും സമാന വിനിമയോപാധികളും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യമായ തോതിൽ തന്നെ ഓൺലൈൻ പ്രചാരകരെയും കണ്ടെത്തിക്കഴിയുക മാത്രമല്ല അവർക്ക് തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായ പരിശീലനവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള കാമ്പെയിൻ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

കേവലം കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് വഴി നടക്കുക, പരസ്പര സംവേദനം ലളിതമായി നടക്കുമെന്നതിനാൽ വോട്ടർമാർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞും വിശദീകരിച്ചും ഒക്കെ വോട്ട് സ്വന്തം പെട്ടിയിലാക്കാം എന്നിടത്താണ് ഓൺലൈൻ പ്രചാരവേലയുടെ ഊന്നൽ. സ്വഭാവികമായും പ്രവാസികളായ വലിയൊരു പങ്ക് ജനങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രചരണ ഉപാധികൾ വളരെ നിർണായകമാണ്. അന്യനാട്ടിൽ ഇരുന്നും വോട്ടർമാർക്ക് നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയുടെ സ്‌പന്ദനം മനസിലാകും എന്നത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് തിരിച്ചും ചോദിക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ ഈ നവമാധ്യമം അവസരമൊരുക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയെളുപ്പമാകില്ല ഇ-വോട്ട് പിടുത്തം. ഇല്ലാ വാർത്തകളെയും ഊഹങ്ങളെയും തൽക്ഷണം തന്നെ വെട്ടിയൊതുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അപകീർത്തകരവും ആക്ഷേപവും ഒക്കെയായി വരും നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ടൈം‌ലൈൻ നിറയും എന്നത് പ്രായോഗികവശം. ഇതിലൊക്കെ എവിടെ വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കോ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും എന്നതും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്.

വോട്ടർമാരെ പരമാവധി കണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കണം എന്നാണല്ലോ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും അതാത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ആഗ്രഹം. അത് മുൻപെങ്ങത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സാധ്യമാകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം പ്രകടമാകുന്ന ഈ തവണ മുതൽ ആകും. സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്/ടിറ്റർ വിളിപ്പുറത്ത് ! ഓൺലൈനിൽ നല്ല തഴക്കവും പഴക്കവും ഉള്ള ശശി തരൂരിനും എം‌ബി രാജേഷിനുമൊക്കെ ഇത് താരതമ്യേന എളുപ്പമെങ്കിൽ നെറ്റ് പരിചയം അത്ര സിദ്ധിക്കാത്തവർക്ക് സ്വന്തം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സഹായികൾ വഴി ഇടപെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാകുന്നു.

മറ്റൊരു വശത്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ശരിപ്പെടുത്താനും സ്വന്തം സൈബർ ജന സമ്മിതി വർധിപ്പിക്കുവാനുമായി പതിനെട്ട് ഡിജിറ്റൽ അടവും പുറത്തെടുക്കുന്നവർക്കും കുറവുണ്ടാകില്ല. ഫേക്ക് ഐഡി മുതൽ നിർമ്മിത ലൈക്ക് വരെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കും. വളരെ സർഗാത്മകമായി വീഡിയോ പങ്കിടൽ സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ പ്രാസംഗികരുടെയോ ഒക്കെ വളരെ പ്രസക്തമയ / സരസമായ / കാമ്പുള്ള പ്രചരണ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത് പ്രചരിപ്പിക്കാം. ഒരു പക്ഷെ നഗര ചത്വരത്തിലെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ നേരിട്ട് വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയ വോട്ടർമാർക്കും തങ്ങളുടെ പ്രീയ നേതാക്കൾ എന്തുപറഞ്ഞു എന്നറിയാൻ താത്പര്യമുണ്ടാകുമല്ലോ, അവരൊക്കെ യൂ ട്യൂബ് വീഡിയോ കാണാൻ വരില്ല എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാനാകും. അതായത് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ മുന്നിൽ കൂടിയ ജനാവലി വച്ച് അളക്കാനാകില്ല യഥാർത്ഥ അന്തിമ കേൾവിക്കാരെ. വളരെ പ്രസക്തമായ സംസാരമാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ പങ്കിട്ട്/കൈമാറി വൈറൽ ആയി വോട്ടർമാരിലേക്ക് പരമാവധി എത്തും. പോയ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചില നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം നല്ല തോതിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഓർക്കാം.

താരതമ്യേന ചിലവ് കുറഞ്ഞ പ്രചരണോപാധി എന്നതിനെക്കാളും വളരെ കൃത്യമായി അളന്നിടാവുന്ന (ടാർജറ്റ്) ആശയപ്രചരണമായി ഓൺലൈൻ കാമ്പെയിനിങ്ങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള സംവേദനം സാധ്യമാകുന്നതിനാൽ, പൗരസമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ന് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്ക് വായിച്ചറിഞ്ഞ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊരുക്കും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും അനുഭാവികളെയും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് താഴെ തട്ടിലെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഫേസ്ബുക്ക്,ട്വിറ്റർ,ഗൂഗിൾ പ്ലസ്,വാട്ട്സ് ആപ്, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ രണ്ട് തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് നാം സാക്ഷിയാകുന്നത്. ഒന്നാമതായി വോട്ടർമാരിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള പ്രചരണ സംവിധാനമായി, രണ്ടാമത്തേത് പ്രചരണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ ഏകോപനവും ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും.

ബരാക്ക് ഒബാമയൂടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച Chris Hughes, സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു what made the site unique was not the “technology itself, but the people who used the online tools to coordinate offline action.”

(2014 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വെബ്‌പോർട്ടലിൽ എഴുതിയത്)

സിബിലിനെ അറിയാം, വായ്‌പ എളുപ്പത്തിലാക്കാം


സാധാരണയായി ഒരു വായ്‌പ തരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബാങ്കിനെയോ ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തേയോ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് 'സിബിൽ' എ‌ന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി മിക്കവരും അറിയുന്നത് തന്നെ. സിബിൽ സ്‌കോറിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വായ്‌പ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം പോലും തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. എന്താണ് സിബിൽ ? എന്താണ് അത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം?. ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനി (CIC) കളാണ് വായ്‌പ നേടാൻ ഉരകല്ലാകുന്ന ഈ സ്‌കോർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ CIC ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഥവാ സിബിൽ.


സിബിൽ രാജ്യത്തെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും വായ്‌പാവിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ മാസ ഇടവേളകളിൽ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും ഇതുപയോഗിച്ച് ഒരോരുത്തർക്കും സിബിൽ സ്‌കോറും ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാക്കും. പുതുതായി വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്ന വേളയിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ സിബിൽ രേഖ വിശകലനം ചെയ്‌തിട്ടാണ് വായ്‌പ അനുവദിക്കാമോ അഥവാ നൽകിയാൽ തന്നെ എത്ര തുക വരെയാകാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാ അംഗ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത വായ്പകളുടെ വിവരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റയായി ക്രഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനിക്ക് നൽകും, ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്പുര അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക.
പുതുതായി വായ്പ/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാത് ബാങ്ക് അപേക്ഷകന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വാങ്ങും. പേര്, വിലാസം, പാൻ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പർ തുടങ്ങിയവ കെവൈസി ഡോക്കുമെന്റിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം എന്ന് ബാങ്ക് ഭാഷയിൽ പറയാം. ഈ വിവരങ്ങൾ അംഗബാങ്കുകൾ https://cibil.com ലേ‌ക്ക് നൽകും, ഉടനെ തന്നെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് വായ്‌പ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാകും. പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗമാണ് എല്ലാ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിനും ഉള്ളത്. മൂന്നക്ക സിബിൽ ട്രാൻസ്‌യൂണിയൻ സ്‌കോർ ആണ് ആദ്യത്തേത്, തുടർന്ന് വിശദമായ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടും.


എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം 
സാധാരണയായി 300 നും 900 മധ്യേയുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഒരോ വ്യക്തിയുടേയും വായ്പാ ആരോഗ്യ നമ്പർ എന്ന് പറയാം. 900 നോടടുത്ത സ്‌കോർ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് അനായാസമായി വായ്‌പ ലഭിക്കും എന്നാൽ 300 നോടടുത്ത സ്‌കോർ ഉള്ളയാൾക്ക് പണം നൽകുന്നത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്‌ക്ക് ഉള്ള ഇടപാടാണ് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരേ തസ്‌തികയിൽ ജോലി ചെയ്‌ത് ഒരേ ശമ്പളം പറ്റുന്ന രണ്ടാളുകൾ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ശാഖയെ തന്നെ അവരവരുടെ വായ്‌പ/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആവശ്യത്തിനായി ഒരു ദിവസം തന്നെ സമീപിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഒന്നാമന്റെ സിബിൽ സ്‌കോർ 340 എന്നാൽ രണ്ടാമന്റേത് 820. രണ്ടാമത്തെയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായ്‌പയുടെ അനന്തര നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാകും, കാരണം മെച്ചപ്പെട്ട സ്‌കോർ ഉള്ളത് തന്നെ. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെയാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ വായ്‌പ തന്നെ നിഷേധിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരശേഖരണം നടത്തിയ ശേഷം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഒരു തുക ആകും വായ്‌പ ആയി ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിബിൽ സ്‌കോർ മൂല്യം ഉയർന്നതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊതുവായി 750 മുതലുള്ള സ്‌കോർ മികച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ N.A or N.H എന്നാകും സ്‌കോർ കാണിക്കുക. മൂന്ന് കാരണങ്ങളായി ഇങ്ങനെയുള്ള ശൂന്യസ്‌കോർ വരാം. 1) നിങ്ങൾ ഇത് വരെ വായ്‌പ യോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ എടുത്തിട്ടില്ല. 2) വായ്‌പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി വായ്‌പാ വിനിമയം ഒന്നും നടത്തേണ്ടതില്ലായിരുന്നു . 3) നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പണമടവ് ബാധ്യത ഇല്ലാത്ത ആഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമാകും വായ്‌പാ വിവരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് കൂടാതെ ഒരു പക്ഷെ ശരിയായ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിലവിലുള്ള വായ്‌പ വിവരങ്ങൾ തന്നെ സിബിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ശരിയായി സമന്വയിക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന അപൂർവം കേസുകളും വരാം.
രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ വായ്‌പാ വിവര രേഖ / ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതാത് വ്യക്തികൾ എടുത്ത വായ്‌പകളുടെ ലഘുചരിത്രമാണ്. ഏത് തരം വായ്‌പ, എത്രയായിരുന്നു ആദ്യം അനുവദിച്ച തുക, ഇപ്പ്പോഴത്തെ നീക്കിയിരുപ്പ് ബാധ്യത എത്ര രൂപയാണ്, ഇത് വരെ അടച്ചതിൽ കാലതാമസ പിഴവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, വായ്പ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ടോ, തീർപ്പാക്കലിലൂടെ (സെറ്റിൽഡ്) അട‌ച്ച വായ്പകൾ അങ്ങനെ നാളിതുവരെ എടുത്ത വായ്‌പകളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സേവിങ്ങ്സ് ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകില്ല. അത് വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യതയായി തുടരും.
എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ
1.വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ : വ്യക്തിയുടെ പേര്, ജനന തീയതി, വിലാസം, പാൻ / പാസ്‌പോർട്ട് / വോട്ടേഴ്‌സ് ഐഡി കാർഡ് നമ്പരുകൾ, പിൻ കോഡ്, ടെലഫോൺ, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവ. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. വിലാസത്തിൽ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്‌ത / താമസിച്ച വിലാസം എല്ലാം വന്നേക്കാം.

2. വായ്‌പാ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ : ഏതൊക്കെ തരം വായ്‌പകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക എത്ര, ഇ‌പ്പോൾ എ‌ത്ര തുക അടയ്‌ക്കാൻ ഉണ്ട്. തവണ വീഴ്‌ച ഉണ്ടോ ? അങ്ങനെ ഇതിനോടകം കിട്ടിയ വായ്‌പയുടെ സമ്പൂർണ വിവരം
3. എ‌ത്ര തവണ വായ്‌പ അന്വേഷിച്ചു: നിങ്ങൾ ഒരോ തവണ വായ്‌പക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വായ്‌പ ആവശ്യപ്പെട്ട് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോഴും അവർ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കും. ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സിബിൽ രേഖ എടുത്തു എന്നത് വായ്‌പാതീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിർണായകമായേക്കാം. കുറെ അന്വേഷിക്കൽ പലയിടത്തായി നടത്തി എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വായ്‌പാ ആർത്തി (credit hungry) ഉ‌ള്ള ആളെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുന്നത് വഴി ഈ എണ്ണപ്പെരുക്കം കുറയ്‌ക്കാം. സമീപ കാലത്ത് കുറെ അന്വേഷണം നടന്നു എന്നത് അത്രയധികം ബാങ്കുകൾ വായ്‌പ നിഷേധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപൂർവം ഒഴിവാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിലും വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കാമല്ലോ, അ‌പ്പോൾ പുതിയ വായ്‌പ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ മാനേജർ കൂടുതൽ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും അന്വേഷണം നടത്താൻ സ്വതവേ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും
സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത ശേഷം ബാങ്ക് എന്തൊക്കെ നോക്കും?
1. വായ്‌പാ-ബാധ്യത അനുപാതം (debt-burdon ratio) : എത്രമാത്രം തുക വായ്‌പയായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നൽകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഈ അനുപാതത്തിന് നിർണായക സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം 50,000 രൂപ എന്ന് കരുതി തുടങ്ങാം, ഒ‌പ്പം തന്നെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തപ്പോഴും അതിനു മുന്നെ മാനേജരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുമായ നിലവിലെ കാർ വായ്‌പക്ക് മാസ അടവ് 5,000 രൂപയും നിലവിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സമീപിച്ച ബാങ്ക് അപേക്ഷകരുടെ മാസവരുമാനത്തിന്റെ 40% വീട്ട് ചിലവിന് ആ വ്യക്തിമാറ്റി വയ്‌ക്കണമെന്ന് നിഷ്‌കർഷിക്കാറുള്ള പതിവും ഉണ്ട്. അതായത് മാസം 25,000 രൂപ (കാർ തവണതുക 5,000+ജീവിതചിലവ് 20,000) മാറ്റി വയ്‌ക്കണം. മാസ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ 25,000 കുറച്ചുള്ള തുകയുടെ ഇഎംഐ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാകും. എ‌ന്ന് വച്ചാൽ പുതിയ വായ്‌പയുടെ മാസത്തവണ പരമാവധി 25,000 വരുന്ന വായ്‌പ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ സിബിൽ വഴി തടസം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പുതിയ വായ്‌പ 25,000 രൂപ ആയി അനുവദിക്കുക ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായ്പാ-ബാധ്യത അനുപാതം: 30,000/50,000 = 60%. ബാക്കിയുള്ള 40% നിങ്ങളുടെ നിത്യദാന ചിലവിന് മാറ്റി വയ്‌ക്കാൻ ബാങ്ക് നിഷ്‌കർഷിച്ച 40% കൃത്യം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇനി പുതിയ വായ്‌പയ്‌ക്ക് സ്ഥലം ഇല്ല. ഭാവിയിൽ വരുമാനം മെച്ചമാകുന്ന മുറയ്‌ക്ക് വായ്‌പാ ലഭ്യത കൂടാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നത് മറക്കേണ്ട.
2. പഴയ വായ്‌പാ ചരിത്രം : നേര‌ത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വായ്‌പാ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിൽ ഭവന, വാഹന, മോർട്ട്‌ഗേജ് പോലുള്ള secured loan ഉം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, പേഴ്‌സണൽ ലോൺ വരെയുള്ള unsecured loan എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും. എന്നാണ് വായ്പ അനുവദിച്ചത് അന്നുമുതലുള്ള തവണയടവ് ക്രമപ്രകാരം ആണോ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തെ വീഴ്ച ഒരോ പ്രാവശ്യവും വരുത്തി എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാം. ലഭ്യമായ വായ്‌പയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക എത്ര, മുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തുക എത്ര. പഴയ വായ്‌പ എഴുതി തള്ളിയതാണോ അതോ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പോലെയുള്ള നടപടികളിലൂടെ ഒഴിവാക്കിയതാണോ എന്നും അറിയാം. എഴുതിത്തള്ളിയ വായ്‌പ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ വായ്‌പ അനുവദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയ്‌ക്ക് ചെറുതായെങ്കിലും മങ്ങലേൽപ്പിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പതിവായി മുടക്കം വരുത്തുന്ന വായ്‌പാ ചരിത്രം ഉണ്ടങ്കിൽ അത് അത്ര നന്നാകില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ


സിബിൽ എന്തിനൊക്കെ ?

  • വായ്‌പ അനുവദിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി ക്രമത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കും
  • എ‌ത്ര മാത്രം തുക അനുവദിക്കാം എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാനും നിലവിലുള്ള കാർഡിന്റെ തുക പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്
  • ബാങ്ക് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായ്‌പാ സാധ്യത നോക്കി മറ്റൊരു വായ്‌പയെ പറ്റി സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കാം
    ഇ‌പ്പോൾ ടെലകോം സേവനദാതാക്കൾ വരെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നും കേൾക്കുന്നു, പോസ്റ്റ് പെയ്‌ഡ് കണക്ഷനാണിത്. ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ സിബിൽ ആശ്രയിച്ച് ആകും ടെലകോം കമ്പനികൾ തീരുമാനിക്കുക.

സിബിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ


ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അടച്ചു തീർത്ത വായ്‌പയുടെ വിവരം തെറ്റായി സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം. അ‌പ്പോൾ ആ കാരണം മുഖേന ഒരു പക്ഷെ പുതിയ വായ്‌പാ സാധ്യതയ്‌ക്ക് മ‌ങ്ങലേക്കാം. ഇങ്ങനെ തെറ്റായി വിവരം എത്തപ്പെടാൻ മുഖ്യമായും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. സമീപ ആഴ്ചയിലാണ് വായ്‌പയുടെ ഗഡു അടച്ചതെങ്കിൽ അത് സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നിശ്ചിത ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം മാത്രമാകും, സാധാരണയായി 45 ദിവസത്തെ സമയം എടുക്കാറുണ്ട്. തെറ്റായ വിവരമെത്താൻ സാങ്കേതികമായി ബാങ്ക് ഡാറ്റാബേസും സിബിൽ സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടും കാരണമായേക്കാം. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സിബിലിനെ സമീപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതാത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മാനേജരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം ഇപ്പോൾ വായ്‌പ പരിഗണിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങി നൽകാം. മുൻപ് വായ്‌പ എടുക്കുന്ന വേളയിൽ അറിയാതെ നൽകിയ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരം ബാങ്കിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവിച്ച പിഴവോ തെറ്റായ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത വിരളമല്ല. ഇതിനുള്ള സിബിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.cibil.com/faq/loan-rejections-disputes



വായ്പ എടുത്തില്ലെങ്കിലും റിസ്‌ക് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല !
ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വായ്‌പ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകില്ല, എന്നാൽ സുഹൃത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെയോ വായ്‌പ ക്ക് ജാമ്യക്കാരൻ ആയി നിന്നിട്ടുണ്ടാകും (ഗ്യാരന്റർ) . സിബിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഗ്യാരന്റർ ആയി നിന്ന വായ്‌പാ ഇടപാടുകളുടെ ചരിത്രവും ഉണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിന്മേൽ വായ്‌പ എടുത്ത ആൾ വരുത്തിയ തവണത്തുക മുടക്കം സ്വന്തം വായ്‌പാ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായ സിബിൽ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന വേളയിൽ വിലങ്ങ് തടിയാകും. ഗ്യാരന്റർ ആയി നിൽക്കുന്ന ആളിന് ആ വായ്‌പയുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടന്നത് മറക്കരുത്. അഥവ ഗ്യാരണ്ടി നിന്നാൽ തന്നെ വല്ലപ്പോഴും തിരിച്ചടവ് ശരിയായി നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൗഹാർദ്ദ ചർച്ചയ്‌ക്കിടയിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കേണ്ട. അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു പരോക്ഷ വായ്‌പാ പ്ര‌ശ്‌നം മൂലം വായ്‌പ അനുവദിക്കാൻ ബാങ്ക് തടസം പറഞ്ഞാൽ, വായ്‌പ എടുത്ത സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തോ ആ വായ്‌പ യഥാവിധി (റഗുലർ) ആക്കിയ ശേഷം ഒരു ക്രഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സിബിലിൽ ശരിയായി പ്രതിഫലിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇടവേള കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

(ഈ ലേഖനം ഗോകുലം ശ്രീ മാസിക - ആഗസ്റ്റ് 2014 ലക്കം - പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ) 

അകമ്പടി വിവരങ്ങൾ


ഓരോ വായ്പക്കും ഒപ്പം DPD (Days Past Due)


DPD സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വായ്‌പയുടെ തവണ അടച്ചതിന്റെ ദിവസ താമസം ആണ്. മൂന്ന് അക്കമോ/അക്ഷരമോ ഒരോ മാസത്തിനും ഒപ്പമുണ്ടാകും ഇത് "000" അല്ലെങ്കിൽ "STD" ആകുന്നത് നല്ല തിരിച്ചടവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മ‌റ്റ് ഡിപിഡി കോഡുകൾ താഴെ പറയുന്നത് പോലെ

• Standard (STD): തൊണ്ണൂറു ദിവസത്തിനകം നടത്തിയ തിരിച്ചടവ്

• Special Mention Account (SMA): സബ് സ്റ്റാൻഡേഡിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധ വയ്‌ക്കേണ്ടത്

• Sub-Standard (SUB): 90 ദിവസത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ തിരിച്ചടവ്

• Doubtful (DBT): 12 മാസമായി സബ്‌സ്റ്റാൻഡേഡായി തുടരുന്നവ

• Loss (LSS): നഷ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഇത് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിൽ


“XXX” എന്നാണ് മാസത്തിനു താഴെ ഡിപിഡി ആയി കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ വിവരം ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സിബിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ശരിയായി എത്തിയിട്ടില്ല. ഡിപിഡി കള്ളിയിലെ അക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദിവസത്തെയാണ്. "055" ആണ് എങ്കിൽ തവണ തിരിച്ചടവ് 55 ദിവസത്തെ താമസം കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. "000" എന്നാൽ താമസമേയില്ലാതെ കൃത്യമായി തിരിച്ചടച്ച നല്ല വായ്‌പാ ചരിത്രം.