Wednesday, May 01, 2013

മന്ത്രി ഭവനങ്ങളിലെ വൈദ്യുതചാർജിന്മേൽ മേയുന്നതിങ്ങനെ!

മന്ത്രിമാരുടെ ഭവനത്തിലെ വൈദ്യുത ചാർജ്, വിമാന യാത്ര, ചായസൽക്കാര ചിലവ് എന്നിവ എത്രയോ കാലമായി മുറയ്‌ക്ക് നിയമസഭാചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയോ അല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശം വഴിയോ മാധ്യമങ്ങളിൽ എത്താറുണ്ട്. അത് വച്ച് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പൊതുബോധം എന്താണ്? അവർ അവിടെ സുഖിക്കുന്നു, പൊതുപണം അടിച്ച് തകർക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ സുധീരനും വി എസും ഒക്കെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ വാണിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു തുക. ഏറെക്കുറെ ഇത് തന്നെ (ഇവർ രണ്ട് പേരെയും സൗകര്യത്തിന് ഉദാഹരിച്ചതാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ തൂങ്ങല്ലേ ചർച്ച. സംവദിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നാലെ പറയുന്നതാണ്)

ഈ വല്ലാത്ത വലിയ തുക പട്ടികപ്പെടുത്തും മന്ത്രിയൊന്നിന് ഇത്ര എന്ന കണക്കിൽ . പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ "നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര വൈദ്യുത ചാർജ് Vs മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ എത്ര ചാർജ്" എന്ന സമവാക്യം മനസിൽ രൂപപ്പെടും. എന്നാൽ ചോദിക്കാതെ പോകുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. എത്ര സ്‌ക്വയർ ഫൂട്ട് ആണ് അവിടുത്തെ വീടിന്റെ വിസ്തീർണം? രാവേറേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് ഉണ്ടോ അവിടെ. മന്ത്രിയെ കാണാനും നിവേദനം കൊടുക്കാനും എത്തുന്ന എല്ലാർക്കും ഉള്ള സൗകര്യം കൂടിയാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഇത്.

ഒരു മന്ത്രി കൂടുതൽ വിമാനയാത്ര നടത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചായസൽക്കാരം നടത്തുന്നോ എന്നല്ല ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം സാമാന്യമായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്, അങ്ങനെ പണിയെടുക്കണമെങ്കിൽ വൈദ്യുതി, വിമാനയാത്ര, ചായ സൽക്കാരം ഒക്കെ അവശ്യം ആവശ്യം വരും.

ഇനി വൈദ്യുത ബിൽ ഏറിയതിൽ ആണ് ആശങ്ക എങ്കിൽ ഇതേ വലിപ്പമുള്ള സമാന സൗകര്യം ഉള്ള, ഇത്രയും ആൾക്കാർ ദിനേന സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ സ്‌ഥാപന ഉടമയുടെ വീടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തണം. അല്ലാതെ വെറുതെ ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നാൽ വെറും കറണ്ട് തീനികളാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അഭ്യാസം അല്ല വേണ്ടത്. ഏട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ചിലർക്ക് വിവരാവാകാശ ആക്‌ടിവിസം കാണിക്കാം എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇത് നിയമസഭയിൽ ചോദ്യമായി വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ത് പ്രയോജനം ആണ് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാമോ. എൺപത്കൾ മുതൽ ഈ പതിവ് അഭ്യാസം കാണുന്നതിനാൽ ചോദിച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഇതിന് പകരം അംഗൻ വാടികളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷം വീട് കോളനികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തെ പറ്റി അവിടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ എന്ന് ആരായുന്ന ചോദ്യമാണ് പതിവായി ചോദിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം നിശ്ചയമായും പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു.

ഇനിയും മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലെ വൈദ്യുത ഉപയോഗത്തെ പറ്റി ആശങ്ക തീരാത്തവർക്ക് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഓഡിറ്റ് നടത്താം. അതിൽ വ്യക്തമാകുമല്ലോ, ഊർജ ധാരാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ചടങ്ങ് വിമർശം കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് അരാഷ്‌ട്രീയതയ്‌ക്ക് വളം വയ്‌ക്കുന്നിടത്താണ്

ലേബൽ : ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന്റെ വല്ലാത്ത വില